Fotoreportáž z októbrových investičných akcií mesta

455

Rekonštrukcia Hurbanovej ulice – Horné Kočkovce
DOSA Slovakia, s.r.o., Veľká Bytča, cena s DPH: 138.000 €

Odvodnenie územia Vŕšok – Horné Kočkovce
Dušan Ondrička, Lazy pod Makytou, cena s DPH: 35.275 €

Predĺženie vodovodu Záskalie – automatická tlaková stanica
DISA PLUS, s.r.o., Trenčín, cena s DPH: 28.812 €

Rekonštrukcia chodníka na Ulici Janka Kráľa
DOSA Slovakia, s.r.o., Veľká Bytča, cena s DPH: 33.007 €

Vybudovanie chodníka na ulici Okružná 1443
DOSA Slovakia, s.r.o., Veľká Bytča, cena s DPH: 11.413 €

Rozšírenie parkovacích miest na Okružnej ulici 1425
ENERGOVOD s.r.o., Rožňava, cena s DPH: 13.488 €