Fotoreportáž z XXIII. ročníka
Púchovského jarmoku

246

Mesto Púchov v spolupráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o. pripravilo na Púchovskom jarmoku kultúrny program pre deti aj dospelých: na pešej zóne vystúpili DFS Púchovček, DFS Biela voda, ZUŠ Púchov, CVČ Včielka, FS Váh, ĽH Váh, HS Pavelčákovci, The Backwards – Beatles revival. Po vyžrebovaní tomboly jarmok ukončilo večerné vystúpenie Petra Cmoríka so svojou skupinou.

Foto: Peter Ondruš