Galaprogram CVČ Včielka

342

Vo štvrtok 13. júna v športovej hale sTC Aréna v Púchove sa konal galaprogram “Včielka vás baví” Centra voľného času Včielka.

Deti, ktoré v školskom roku 2018/2019 navštevovali záujmové útvary v CVČ predviedli čo sa naučili. Podujatie uviedla riaditeľka CVČ Včielka Alena Strýčková. Po krátkom príhovore primátorky mesta Kataríny Henekovej nasledovala prehliadka jednotlivých detských súborov. Riaditeľka CVČ spolu so študentmi, ktorí navštevujú hru na gitare, odštartovali spoločným vystúpením jednotlivé krúžkové prezentácie.

V programe ďalej vystúpili deti z tanečných skupín Nellynky, Nelly deti, Nelly kadeti, Nelly senior, Nelly ladies, FS Šúpolienka a deti, ktoré navštevovali záujmové útvary Gymnastika. Okrem tanečných a gymnastických krúžkov vystúpili aj krúžky angličtina Baby English a Pupils English. Na galaprograme “Včielka vás baví” sa predstavil aj Modelársky klub Púchov, ktorý v spolupráci s Centrom voľného času Včielka Púchov organizuje automodelárske krúžky. Deti predviedli pred arénou krátke jazdy s RC modelmi.

CVČ Včielka chystá pre deti veľa zaujímavého aj na budúci školský rok. Ak by vaše dieťa malo záujem a chcelo navštevovať niektorú z krúžkových činností, zápis sa uskutoční tradične v septembri.

Foto: Slavomír Flimmel, FB MK Púchov.