ARDEA pomáha ľuďom so zdravotným hendikepom

236

Jednou zo zakladateliek tohto združenia je Janka Váleková, ktorú k tejto myšlienke primäla vlastná skúsenosť, keď viac ako tri roky fungovala ako osobná asistentka ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím pripútaných na invalidný vozík. Až sa napokon na popud jedného z jej klientov, Púchovčana Michala Gabča, dopracovala aj k reálnemu založeniu spomínaného občianskeho združenia. „Pri svojej práci som pochopila, že rovnako dôležité, ako poradenstvo alebo zapožičanie zdravotných pomôcok, je začlenenie týchto ľudí do spoločnosti,“ hovorí Janka Váleková.

Prvou spoločenskou aktivitou, ktorú združenie Ardea pre telesne znevýhodnených pod svojou hlavičkou zorganizovalo, bol marcový turnaj v loptovej hre integrovaná „boccia“. (Pre neznalých, ide o hru princípom pripomínajúcu petang. Loptičky používané v tejto hre sú však mäkké a kožené, plnené drobnými umelými gulôčkami.) Tento druh kolektívneho športu sa osvedčil a preto Janka s Michalom pripravili prvé tri kolá púchovskej boccia miniligy – druhé kolo sa uskutočnilo v piatok 14. 6. v Športcentre Púchov. Spomínané športové aktivity združenie Ardea realizuje aj vďaka finančnému grantu vo výške 500 eur z mesta Púchov. „Týmto by sme chceli povzbudiť všetkých tých, ktorí by mali záujem hrať s nami bocciu, aby nás kontaktovali. Radi vás medzi nami uvidíme.“

Medzi ďalšie plánované aktivity OZ Ardea by sa mali v budúcnosti zaradiť kurzy košikárstva a drotárstva. V pláne sú aj spoločné výlety po okolí. Združenie Ardea už poskytuje poradenstvo chorým a ich rodinám pri vybavovaní kompenzačných pomôcok. Takisto sprostredkuje služby osobnej asistencie tak, aby o sebe navzájom vedeli chorí, ich rodiny i samotní asistenti.

Kontakt: 0944 441 212, 0940 713 746, ardeapuchov@gmail.com

-tam-, foto: Slavomír Flimmel