Generálka volebných miestností

217

Doslova len pár hodín ostáva do začiatku zajtrajších prezidentských volieb. Mesto Púchov a jeho mestské časti je rozdelené do osemnástich volebných okrskov s rovnakým počtom volebných miestností. Od dnešného rána pracovníci mestského úradu zodpovední za organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb postupne osobne skontrolovali všetkých osemnásť volebných miestností v meste a jeho mestských častiach. Kontrolovali zákonom stanovené vybavenie volebných miestností, v ktorých nesmie chýbať napríklad štátna vlajka, štátny znak alebo boxy a urny so zreteľným označením „Voľba prezidenta SR 2019“. Okrem vybavenia miestností skontrolovali aj  požiarno-bezpečnostné vybavenie. „Popoludní sme mohli spolu s kolegami skonštatovať, že všetkých osemnásť volebných miestností púchovských volebných okrskov je riadne pripravených na odštartovanie zajtrajších prezidentských volieb,“ konštatuje Zuzana Brindzová z Mestského úradu Púchov, ktorá má pod palcom prípravu a organizačné zabezpečenie zajtrajších prezidentských volieb.

 „Polovica z púchovských volebných miestností jednotlivých okrskov je situovaná v priestoroch mestských základných škôl. V každej z okrskových volebných komisií musí sedieť minimálne päťčlenná volebná komisia. Členov volebných komisií nominuje politická strana alebo kandidát, v prípade že sú nezávislí, nominujú ich petičné výbory,“ hovorí Z. Brindzová. V porovnaní s predchádzajúcimi komunálnymi voľbami došlo k zmene v prípade dvoch volebných miestností. „Ide o volebný okrsok číslo štyri a sedem. Volebná miestnosť volebného okrsku číslo štyri bola v minulosti na Námestí slobody v budove Stavebného bytového družstva. Aktuálna volebná miestnosť tohto volebného okrsku je situovaná v Základnej škole na Mládežníckej ulici. A takisto volebný okrsok číslo sedem – ten v minulosti sídlil v budove požiarnej zbrojnice. Dnes ho voliči nájdu na Základnej škole Komenského,“ uspresňuje Zuzana Brindzová.

Zdroj: MsÚ Púchov