Generation of sustainability/ Generácia udržateľnosti – Erasmus plus projekt v Púchove

96

V týždni od 3. do 7.10. sa naša škola zhostila náročnej úlohy – zorganizovať medzinárodné projektové stretnutie učiteľov a študentov z Chorvátska, Talianska, Grécka a Litvy. Spolupráca na úspešnom projekte s názvom Generácia udržateľnosti (Generation of Sustainability) prebieha pod hlavičkou programu Erasmus Plus a zameriava sa na udržateľnosť v rôznych oblastiach života. Projektovým jazykom je angličtina. Témou stretnutia na Slovensku boli udržateľné inštitúcie a leitmotívom sa stal drobný tvor obrovského významu, žijúci v spoločenstvách organizovaným životom, v ktorom jestvovanie jedného závisí od ostatných členov spoločenstva. Ide o včelu medonosnú, bez ktorej by bol život na planéte neudržateľným.

V rámci programu sa nám podarilo obsiahnuť tému a zároveň predstaviť účastníkom našu krajinu, jej krásy a rôznorodosť.

Projektové stretnutie v Púchove oficiálne otvorila primátorka mesta Katarína Heneková. Naši hostia v počte 29 sa spoločne s našimi študentami oboznámili so zelenými aktivitami našej školy, spoznali unikátne drotárske remeslo našich predkov, zažili plavbu na plti, obdivovali panorámu z výšky obnovovaného hradu Strečno a získavali tak materiál na piatkovú prezentáciu.

V API centre a rozáriu Medolandia absolvovali komentovanú prehliadku priestorov, výklad venovaný prínosu včiel pre ľudí, ochutnali včelie produkty a z workshopu odchádzali s vlastnoručne vyrobenou sviečkou zo včelieho vosku.

Zlatým klincom programu sa stala návšteva Prezidentského paláca, ktorý je v udržateľnosti inštitúciou číslo jedna nielen na Slovensku, ale má ambíciu stať sa prvou uhlíkovo neutrálnou prezidentskou kanceláriou na svete. Nezabudnuteľným zážitkom bola prehliadka samotného Grasalkovičovho paláca, ktorým nás po milom privítaní a bezpečnostnej prehliadke previedla pani Eva Ivanová, z teamu vedúceho kancelárie prezidentky SR.

Nasledovala prehliadka prezidentskej záhrady, v ktorej majú svoje miesto aj úle so včelstvami.  S projektom Zelená kancelária – uhlíková neutralita do roku 2030 nás v rámci prechádzky po prezidentskej záhrade a pripravenej prezentácie v Sale Terrena osobne oboznámil p. Norbert Kurilla, poradca p. prezidentky Zuzany Čaputovej pre životné prostredie, energetiku a zmenu klímy. Účastníkov ochotne a veľmi konkrétne oboznámil so všetkými oblasťami, v ktorých kancelária hlavy štátu úspešne pracuje na znižovaní svojej uhlíkovej stopy a môže sa stať inšpiráciou pre ďalšie inštitúcie doma i vo svete.

Prezentácia videí, ktorými študenti pracujúci v zmiešaných skupinách, zdokumentovali príklady udržateľnosti z celotýždňového programu exkurzií, udelenie certifikátov a kultúrny program v podaní talentovaných študentov nášho gymnázia uzavreli tento výnimočný týždeň.

Jarmila Cvachová