Ľudové remeslá v praxi

155

Miestny odbor Matice slovenskej v Záriečí už v minulosti realizoval na dvoch Základných školách – v Záriečí a Lysej pod Makytou krúžky drotárstva, vyšívania a zdobenia kraslíc. Aj v tomto školskom roku budú jeho členovia v šírení ľudových remesiel pokračovať. Ponúkajú opäť krúžok drotárstva, o ktorý bol zo strany žiakov veľký záujem. Novinkou bude krúžok košikárstva. Je to jedno z najstarších ľudových remesiel, ktoré v nezmenenej forme prežilo až do súčasnosti. Žiaci ale aj dospelí budú mať možnosť naučiť sa pliesť košíky rôznych tvarov na rôzne príležitosti.

Obidva krúžky môže Miestny odbor Matice slovenskej v Záriečí realizovať vďaka finančnej podpore TSK vo výške 600 eur.

MO MS Záriečie