Golgota

139

Večera posledná
potom mu
je tá
Golgota súdená.
 
Putuje ňou
na pleciach
s ťažkým
krížom dreveným.
 
Na jej
vrchole dá
ho zo svojich
pliec dole.
 
Tam za všetko
Ježiša vinia
a na hlavu
mu nasadia
korunu z tŕnia.
 
Ruky strčia
do okov železných
trpí on
v bolestiach hrozných.
 
Poddane podíde
ku krížu,
aby ho pribili naň
za nás všetkých
platí tú najkrutejšiu daň.
 
Po čase jeho
telo snímu
z kríža
a zase uložia
do hrobu.
 
A my sa
pri ňom
modlíme
určitú dobu.
 
Na tretí deň
ako z mŕtvych
on vstane
náš drahý pane.
 
A tým
nám všetkým dokázal
svojou láskavosťou ,
že zvíťazil nad smrti krutosťou.

Radoslav Kurej
Foto: pixabay