Grafity na plote detského ihriska v Nových Nosiciach

185

Mesto Púchov na návrh poslanca miestnej časti zrealizovalo doplnenie náteru nevzhľadnej betónovej plochy za zrevitalizovaným detským ihriskom. Najskôr prebiehali čistiace práce, odstránenie hrubých nečistôt a kompletné vyčistenie podkladovej plochy. Nasledoval podkladový základný náter a konečná grafitová úprava s motívom prírody. Samotnú grafickú prácu vykonal Martin Kremeň, miestny umelec, ktorého práce už poznáme z tvorby zvýraznenej na Gorazdovej ulici.

Maťo je tvorivý, kreatívny umelec, ktorý svojou prácou pohladí dušu každého človeka. Chcel by som touto cestou poďakovať za toto vydarené dielo všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom na zrealizovaní zúčastnili, zvlášť pani primátorke mesta, pracovníkom oddelenia dopravy a služieb, pracovníkom technických služieb a tiež miestnym spoluobčanom, ktorý tiež pomáhali. Tímová práca priniesla úspech a estetickou grafitovou maľbou bolo doplnené prostredie pre naše deti.

Milý Martin, touto cestou Ti ešte raz verejne ďakujeme za krásne dielo, ktoré bude slúžiť nám všetkým.

Emil Filo, poslanec MsZ v Púchove