Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne oslávilo storočnicu

184

Jedna z najväčších stredných škôl v Trenčianskom kraji oslávila storočnicu svojej existencie v piatok 29. novembra 2019 v Posádkovom klube v Trenčíne. V rámci slávnostnej akadémie bolo ocenených 18 pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, vystúpil školský folklórny súbor Trenčan, predstavili sa aj úspešní študenti gymnázia.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) patrí medzi najlepšie školy v kraji. V súčasnosti ju navštevuje viac ako 850 študentov, pričom každoročne sa na ňu hlási väčší počet uchádzačov, ako je možné prijať. „Žiaci gymnázia sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v rôznych vedomostných, informatických, fyzikálnych, jazykových či športových olympiádach doma i v zahraničí. Škola sa môže pochváliť bilingválnou slovensko-francúzskou sekciou či vlastným folklórnym súborom Trenčan. Som preto presvedčený, že Gymnázium Ľudovíta Štúra je úspešnou školou s dobrou víziou do budúcnosti,“ povedal riaditeľ gymnázia Pavol Kovač.

Osobne zablahoželať škole k významnému jubileu a oceniť súčasných i bývalých zamestnancov gymnázia prišiel aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Gymnázium Ľudovíta Štúra patrí medzi najkvalitnejšie školy v kraji. Ďakujem riaditeľovi a celému pedagogickému zboru, pretože bez nich by škola nemala také dobré meno a takých úspešných absolventov, potrebných pre našu spoločnosť,“ uviedol predseda TSK.

Trenčianska župa, ako zriaďovateľ stredných škôl v kraji, sa za posledné roky snaží skvalitniť vzdelávací proces študentov, a nie je tomu inak ani v prípade Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Len za posledné roky do školy investovala viac ako 460 tisíc eur. Vybudované bolo nové multifunkčné ihrisko či prírodovedné laboratória. Na jar budúceho roku plánuje kraj začať s rekonštrukciou kuchyne a jedálne za takmer 580 tisíc eur, ďalších 270 tisíc eur investuje do výmeny okien.

TSK