Z činnosti CVČ Včielka

113

Technická olympiáda

Posledný novembrový deň patril žiakom, ktorí sú veľmi zruční a zúčastnili sa na Technickej olympiáde – okresné kole, ktoré sa konalo v ZŠ Mládežnícka Púchov. Celkom sa prihlásilo 10 škôl okresu so 40 žiakmi, ktorí vyrábali výrobky z dreva. Olympiáda sa skladala z dvoch častí a to z teoretickej a praktickej. Po sčítaní získaných bodov v kat. A skončili na prvom mieste žiaci zo ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou – Miloš Makyna a Jakub Buzalka. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci Peter Malina a Daniel Tománek zo ZŠ Mládežnícka, tretia priečka patrila majstrom – Roman Bednárik, Patrik Martikáň zo ZŠ J. A. Komenského, Títo tri dvojice boli úspešní riešitelia olympiády. Ostatné páry nedosiahli na úspešnosť dostatok bodov.

Jednotlivci v kat. B súťažilo 7 chlapcov a 2 dievčatá. Na prvom mieste skončil Jozef Vrábel zo ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou, Druhý bol Matej Tomáš zo ZŠ Beluša a tretiu priečku obsadil Matej Horečný zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne. Víťazom gratulujeme a držíme im palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 5. 2. v Novom Meste nad Váhom.

Olympiáda zo Slovenského jazyka

Šesť  dievčat zo šiestich škôl okresu Púchov sa zúčastnilo na okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku a literatúry. Po zhodnotení testov a všetkých vedomostí na prvom mieste skončila Ema Krídlová z Gymnázia v Púchove a tak sa umiestnila pred Luciou Kyčinovou zo ZŠ Gorazdova a Katarínou Mišíkovou zo ZŠ Mládežnícka Púchov. Na ďalších priečkach sa umiestnili: Katarína Chumchálová, Soňa Zacharová a Diana Bednáriková. Všetky žiačky boli úspešné riešiteľky olympiády. Gratulujeme.

Dáša Illyová