Hasiči si uctili 100. výročie založenia Československa

434

Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle zažila vďaka dobrovoľným hasičom neopakovateľnú atmosféru. Zaspomínať si na 100. výročie vzniku Československa prišlo viac ako tisíc ľudí.

V tomto roku si pripomíname významné výročie, ktoré bolo dôležitým míľnikom v histórii slovenského národa. Okrúhlych 100 rokov uplynulo od vzniku Československa – spoločného štátu Čechov a Slovákov. Nadštandardné vzťahy medzi oboma národmi potvrdilo uplynulú sobotu 20. októbra 2018 aj spomienkové stretnutie, ktoré pripravila Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Slovenskej republiky (SR) Trenčín a Územné organizácie DPO SR Senica a Skalica. Mohylu na Bradle tak zaplavili stovky dobrovoľných hasičov a hasičiek.

Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá nám hrdo pripomína najvýznamnejšiu osobnosť moderných slovenských dejín, zažila jednu z najkrajších spomienkových slávností vôbec. Vlajky viac ako 50 dobrovoľných hasičských zborov z Trenčianskeho kraja, okresov Senica a Skalica či susednej Moravy a Čiech v lúčoch októbrového slnka žiarili farbami. Príjemnú atmosféru dobrých bratských vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi bolo cítiť na každom kroku. Napriek rozdeleniu spoločného štátu, na ktorý si všetci prišli zaspomínať, pretrváva medzi dvoma slovanskými národmi priateľstvo a vzájomná úcta. „Prvá Československá republika položila základy dobrým česko-slovenským vzťahom, ktoré sú výnimočné, priateľské a vrúcne. Vo svete nenájdeme ďalšie dva suverénne štáty žijúce v symbióze a majúce k sebe tak blízko, ako práve tie naše,” povedala primátorka mesta Brezová pod Bradlom Eva Ušiaková.

Spomienkové stretnutie dobrovoľných hasičov sa nekonalo na Bradle náhodou. Hasiči a hasičky prišli na Mohylu vzdať úctu velikánovi slovenských dejín – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, bez ktorého pričinenia by prvá Československá republika nemohla vzniknúť. „Toto výročie vnímame ako vzácnu príležitosť zaspomínať na históriu, na ktorú sme právom hrdí. Hoci spolužitie našich národov v spoločnom štáte je už minulosťou, spolupráca, ktorú sme započali, pokračuje úspešne aj naďalej,” povedal organizátor spomienkového stretnutia a predseda Krajskej organizácie DPO SR Trenčín Jozef Smolinský.

V tretiu októbrovú sobotu si cestu na Bradlo našli okrem hasičov, primátorov a starostov miest a obcí a pozvaných hostí aj mnohí turisti či široká verejnosť. Približne tisícka účastníkov vytvorila dlhý sprievod vedúci priamo na Mohylu. Pri významnej príležitosti bolo tiež odovzdaných celkom 1400 pamätných medailí, ktoré si z rúk predsedu Krajskej organizácie DPO SR Trenčín Jozefa Smolinského, prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha a trenčianskeho župana Jaroslava Bašku prevzali členovia výboru Krajskej organizácie DPO SR i vzácni hostia.

Zdroj: TSK