Hasičská sobota v Púchove

45

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Púchov v sobotu 11. 6. 2022 organizoval za podpory mesta a Trenčianskeho samosprávneho kraja detskú súťaž s disciplínami „Výstup na hasičskú vežu“ a „Beh na 60 m cez prekážky“, ktorý je súčasťou Stredoslovenskej hasičskej ligy v 60-kách.

Súťaž otvoril viceprimátor mesta Lukáš Ranik. Súťaže sa zúčastnilo 47 pretekárov z Trenčianskeho, Žilinského, Trnavského a Prešovského kraja. V disciplíne „Výstup na hasičskú vežu“ sa súťažilo v kategóriách od 6 do 18 rokov rozdelených do jednotlivých kategórií. V kategórii prípravka chlapci (6 – 12 rokov) súťažil domáci pretekár Tomáš Valach, ktorý obsadil 6. miesto. Ďalší domáci pretekári z DHZ Púchov v tejto kategórii boli bratia Max a Zak Chovanček. Tu vládla bratská rivalita, z ktorej víťaz bol Max Chovanček a v celkovom hodnotení bol na 1. mieste. Zak Chovanček o 0,05s zostal za bratom, kde obsadil výsledne 2. miesto. V kategórii mladšie dievčatá bolo zastúpenie Simonkou Sečkárovou, ktorá obsadila výborne 2. miesto. V kategórii mladší chlapci sme mali zastúpenie 2 pretekárov a to Mateja Valacha (obsadil 4. miesto) a Alexandra Ridzika, ktorý obsadil výborne 3. miesto.

Po „Výstupe na hasičskú vežu“ nasledoval „Beh na 60m cez prekážky“ – Púchovské šesťdesiatky. Súťažilo sa v kategóriách prípravka, mladší chlapci a dievčatá, starší chlapci a dievčatá. Domáci pretekári sa zúčastnili v kategórii mladšie dievčatá a to Eliška Jantová, ktorá obsadila výborne 2. miesto. V kategórii mladší chlapci Patrik Janto na 10. mieste, Tomáš Valach 8. miesto a bratia Max a Zak Chovanček, kde tentokrát Max obsadil 2. miesto a Zak bol víťaz kategórie obsadil 1. miesto. V kategórií staršie dievčatá pretekala Simonka Sečkárová, ktorá obsadila výborne 2. miesto. V kategórii starší chlapci pretekal Matej Valach, ktorý obsadil 8. miesto a Alexander Ridzik sa umiestnil na výbornom 3. mieste.

DHZ Púchov