Hľadáme deti, ktoré pomáhajú

178

Jubilejný 20. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Rovnako tak pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Projekt Detský čin roka oslavuje v roku 2020 svoje 20. výročie. Počas svojej existencie sa do neho zapojilo viac ako 1 600 000 detí z celého Slovenska. Aktuálna situácia si vyslovene žiada hovoriť o význame dobra o čosi viac – motivovať a podporovať deti v ich dobrých skutkoch – byť si vzájomnou inšpiráciou. Dnešné udalosti ovplyvnili nielen spôsob výučby, ale aj život v rodinách. Slovo „pomoc“ nadobudlo nový, širší rozmer. Deti môžu o čosi viac aj malým dobrým skutkom vniesť do každodennej reality cenné a dôležité posolstvá.

Novinkou 20. ročníka je nová kategória Dobrý čin na nete, pripravená v spolupráci s Nadáciou Orange, ktorá má upozorniť na online svet, kde sú deti viac zraniteľné a vystavené mnohým nástrahám. Dnes táto kategória rezonuje ešte viac vzhľadom na našu aktuálnu každodennosť či už v prípade nástrah online sveta pre deti ale vo veľkej miere aj ako dôležitý nástroj na pomoc, komunikáciu a podporu tam, kde je to potrebné.

„Štartujeme 20.ročník projektu Detský čin roka, lebo veríme, že v týchto ťažkých časoch je dôležité, aby sa dobré veci diali a zdieľali. Všetci potrebujeme počuť pozitívne správy. V aktuálnej situácii budeme projekt komunikovať hlavne online a dúfame, že naše posolstvo zdieľaní dobrých skutkov detí sa dostane k čo najväčšiemu počtu detí, učiteľov, rodičov i celej verejnosti“, uviedla Saša Broadhurst-Petrovická, štatutárka OZ Detský čin roka.

Ako projekt prebieha

Počas apríla zasielame elektronicky do škôl výzvu, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2020. Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do niektorej z ôsmich kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a novej kategórie – Dobrý čin na nete.

Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť. Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú.

Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí. Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia. Deti a pedagógovia budú pracovať s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítať príbehy a rozprávať sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Zároveň deti v triedach budú hlasovať za príbehy, ktoré ich najviac oslovili

Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2020. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2020.

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2020 poštou na adresu:
OZ Detský čin roka, Ševčenkova 21,
851 01 Bratislava,
alebo prostredníctvom webstránky www.detskycin.sk.

Zdroj: detskycin.sk, foto: pixabay