Ukrytý význam púchovských priezvisk

2318

Mgr. Jarmila Balážová je bývalou riaditeľkou Štátneho archívu v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica. Jej dlhoročnou záľubou je zisťovanie významu a pôvodu priezvisk používaných na Slovensku. Redakcii Púchovských novín poskytla zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich púchovských priezvisk aj s jej výkladom.

Adamička – odvodené od krstného mena ADAM

Barka – BÁRKA – čln, drevená sádka na ryby (egypt./tal.)

Bartoš – odvodené od krstného mena BARTOLOMEJ

Baška – BAŠA – úradná hodnosť – správca osmanského okresu, kraja (tur.)

Behro – BAHRO – drevená špica na kolese

Blaško – odvodené od krstného mena BLAŽEJ

Buček – hovoriace meno – mladý BUK

Cíbik – hovoriace meno – mladý výhonok, napr. na cibuli

Čvirik – hovoriace meno – od slovesa ČVIRIKAŤ

Dvorský – personál (sluha) na panskom (panovníckom) dvore v stredoveku

Ďurech – odvodené od krstného mena JURAJ – ĎURO skrátené od Ďurových

Ďuriš – odvodené od krstného mena JURAJ – ĎURO

Gabčo – GABA – hromada; ten, kto tvorí kopy napr. obilných snopov

Gabriš – odvodené od krstného mena GABRIEL

Galánek – GALÁN – dvoriaci mládenec, záletník (španiel.)

Gašpárek – odvodené od krstného mena GAŠPAR, presnejšie malý Gašpar

Halač – HALACSKA – rybka (maď.)

Haluška – hovoriace meno – slovenská cestovina

Hanták – HANDLAGER – podávač (nem.)

Hudák, Hudec – hráč na hudobný nástroj – muzikant

Chovanec – hovoriace meno – ten, ktorého chovajú, starajú sa o neho, obvykle dieťa

Jakubík – odvodené od krstného mena JAKUB, presnejšie malý Jakub

Janíček – odvodené od krstného mena JÁN, presnejšie malý Janík

Janík – odvodené od krstného mena JÁN

Jurašík – odvodené od krstného mena JURAJ, od českej formy tohto mena – Juráš

Juris – odvodené od krstného mena JURAJ

Kalma – 1. odvodené od krstného mena KALMÁN (Koloman) maď., 2. odvodené od slova KALMÁR – kupec maď.

Kolár – hovoriace meno – od remesla – výrobca kolies a kôl

Kováč, Kováčik – hovoriace meno – od remesla

Krajči – hovoriace meno – od remesla – KRAJČÍR

Krošlák – KROŠĽAVÝ – s chybnou chôdzou; čaptavý

Krško – KRŠIAK – jastrab veľký, krahulec

Kucej – pôv. KUTEJ – ten, kto v zemi hľadá kovy či iné nerasty, kutá

Kučera – hovoriace meno – od typu vlasov

Kudlej – KUDLATÝ – chlpatý; aj chlapčenské zápasenie na zemi

Kučík – KUČOVAŤ – klčovať les a meniť ho na ornú pôdu

Kucharík – hovoriace meno – od remesla, doslovne malý KUCHÁR

Kvasnica – odvodené od slovesa KVASIŤ – veľmi dôležitý proces pri výrobe piva, vína a chleba

Ladecký – obyvateľ pochádzajúci z obce LADCE

Loduha – odvodené od slova lodyha?

Luhový – LUH – veľmi vlhká lúka alebo les, mokraď

Majdan, Majtán – onedlho, nabudúce, ďalší v poradí (maď.)

Mareček – odvodené od krstného mena MAREK, malý Marek

Markovič – odvodené od krstného mena MAREK

Martinko – odvodené od krstného mena MARTIN, malý Martin

Mazák – odvodené od činnosti – MAZAŤ, v minulosti odborník na úpravu stavieb

Medňanský – obyvateľ pochádzajúci z obce MEDNÉ

Mikula – odvodené od krstného mena MIKULÁŠ

Moravčík – obyvateľ prichádzajúci z Moravy, doslovne malý MORAVEC

Moško – MOŠIAREŇ – pec na pálenie vápna; obsluha tejto pece

Novosád – NOVOSAD – novovysadený sad, vinica, les

Ondrička – odvodené od krstného mena ONDREJ

Orgoník – skrátené zo slova CORGOŇ, malý Orgoň – mládenec samá ruka, samá noha

Pagáč – bochník, placka (tal./chorv.)

Paliesek – PALESÁK – ochranná hrádza, val, palisáda

Pastorek – 1. pastor – kňaz (lat.), 2. označenie pre polosirotu, ktoré získalo macochu – otcovu ženu

Pazdernatý – odvodené od slova PAZDERIE – zvyšky po vytrepaní ľanu

Pecho – pěchovati – niečo ubíjať, utĺkať, napr. ovčiu vlnu na súkno (čeština)

Plevák – odvodené od vrchného obilného obalu – PLEVY

Pobežal – prejav činnosti – takýto typ priezviska (sloveso v minulom čase) je príznačný pre Čechy

Prekop – mužské krstné meno

Repka – odvodené od slova REPA, REPKA – poľnohospodárske plodiny

Rosina – možno podľa názvu obce ROSINA pri Žiline

Rusňák – Rusín, obyvateľ východného Slovenska, pejoratívna forma

Smatana – odvodené od slova SMOTANA, tučná časť mlieka

Staňo – odvodené od krstného mena STANISLAV

Štrbáň – odvodené od slova ŠTRBINA, t.j. prázdne miesto, napr. v chrupe

Šulík – odvodené od slovesa ŠÚĽAŤ napr. cesto

Trník – odvodené od slova TŔŇ, tŕnie, rovnako ako aj Trenčín a Trnava

Tvarožek – odvodené od slova TVAROH, t.j. mliečny produkt

Urban – Urbs, urbánny – po latinsky mesto, mestský, t.j. MEŠŤAN

Vrábel – vrabec?, vrúbeľ?

Zboran – obyvateľ pochádzajúci z obce ZBORA

Žiačik – z lat. diaconus – pomocník, cez maďarčinu diák – žiak, študent

Mgr. Jarmila Balážová je bývalou riaditeľkou Štátneho archívu v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica.

Predložený zoznam si nenárokuje neomylnosť. Vo vedeckom bádaní je najdôležitejšia ochota pochybovať o každom vyslovenom tvrdení. Vedci často prichádzajú s rôznymi hypotézami, často navzájom protikladnými. Konkrétne jedno priezvisko mohlo vzniknúť na rôznych miestach z rozličných podnetov. V češtine vyšlo viacero kníh, ktoré vysvetľujú pôvod českých (a aj slovenských) priezvisk – napr. v rokoch 1894, 1962, 1964, 1999, 2010. V slovenčine vyšla prvá kniha zaoberajúca sa touto témou až nedávno – Milan Majtán vydal knihu Naše priezviská v roku 2018. Keďže tieto knihy máme k dispozícii, pravdepodobne sa ešte k problematike púchovských priezvisk na stránkach Púchovských novín vrátime.

-sf-, foto: pixabay