Hodina pre seniora – darujme čas seniorom, darujeme radosť

19

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR začalo spolupracovať s o. z. Pre seniora na projekte „Hodina pre seniora“. Ide o aktivitu pre klientov v dôchodkovom veku v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Jej cieľom je „naštartovať“ spoločenský život seniorov, ktorý sa pre pandémiu koronavírusu na rok zastavil.

Po tom, ako sa rezortu práce podarilo dostať ochorenie COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb pod kontrolu (k 22.4.2021 bolo už iba 28 zariadení s mimoriadnou udalosťou) a zaistiť psychologickú a duchovnú službu pre klientov i zamestnancov, smerujú jeho kroky na zabezpečenie a rozvoj kultúrno-duševnej služby. „Po takom dlhom čase izolácie potrebujú naši seniori v zariadeniach sociálny kontakt aj kultúrne aktivity. Preto som veľmi rád, že sme začali spolupracovať s občianskym združením Pre Seniora, a môžeme tak do zariadení postupne prinášať spoločenské činnosti. Vyzývam zariadenia sociálnych služieb, aby neváhali a prihlásili sa do projektu. Verím, že tak spolu pomôžeme seniorom dostať sa do psychickej pohody a osviežiť aj ich duševné zdravie,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Projekt „Hodina pre seniora“ funguje už viac ako rok. „Keď vypukla pandémia koronavírusu, kultúrny život na Slovensku sa zastavil. Umelci ale začali rozmýšľať, ako by mohli využiť svoj čas pre dobro iných. Napadlo ich, že by ho mohli darovať tým najzraniteľnejším, seniorom v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorí zostali odlúčení od svojich blízkych,“ priblížila Hana Koblišková, manažérka projektu „Hodina pre seniora.“ Mechanizmus projektu zatiaľ spočíva v telefonickom kontakte dobrovoľníka a seniora. „Na základe informácií, ktoré nám poskytne jednak zariadenie o svojom klientovi, a jednak sám dobrovoľník, vytvoríme dvojice. Tie si pravidelne telefonujú. Postupne, ako to budú opatrenia umožňovať, by sme ale chceli priniesť kultúru a umenie priamo do záhrad či miestností zariadení.“

Do projektu „Hodina pre seniora“ sa môžu prihlásiť dobrovoľníci a zariadenia sociálnych služieb prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na stránke www.hodinapreseniora.sk Prihlasovanie je možné aj prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.mpsvr.sk.

zmos.sk, foto: pixabay