Horúca slza

165

Po ľudskej
tvári skĺza
horúca
slza.
 
So smútkom sa
stretla v plamienku
večného
svetla.
 
Krásne okamihy
časov minulých
spomienka
na drahých zosnulých.
 
Dušu i srdce
človeka veľmi
rozbolí
malá kvapka plná soli.
 
Plamienky večného
svetla tlejúce
napĺňajú nejedny oči
slzy horúce.

Radko Kurej