Súťaže mažoretiek – Memoriál Janky Jakubíkovej

196

Janka Jakubíková pracovala v Centre voľného času Včielka ako vedúca kultúrno – spoločenského úseku. Všetky deti ju poznali pod menom „Teta Janka“. Bola to práve ona, ktorá začala viesť záujmové útvary mažoretiek. Na Janku stále s láskou spomíname a na jej počesť každoročne organizujeme jej memoriál. Tento mesiac, 22.10.2022, po dvojročnej pandemickej prestávke, privítala športová hala v Púchove mažoretky z celého Slovenska, ale i zo zahraničia, už na VI. ročníku priateľskej súťaže mažoretiek v malých a veľkých formáciach.

Naše dievčatá zožali na memoriály veľký úspech, získali vo svojich kategóriach 10 zlatých, 3 strieborné, a dve bronzové medaily. Celé podujatie bolo nádherné. Veľké ďakujem vyslovujeme sponzorom podujatia, Mestu Púchov, ale i všetkým pomocníkom a účastníkom. Mažoretky CVČ Včielka Púchov reprezentujú Mesto Púchov s veľkým úspechom. Máme Majsterky Európy aj Majsterky sveta. „Janka, ďakujeme a nikdy nezabudneme!“

-di-