Hravý hradný deň v Lednici

132

Historicko-astronomická spoločnosť vás pozýva na hrad Lednica dňa 5.7.2019 od 10:00 do 18:00 hod.

Program:

10:00 – 12:00 Tvorivé dielne s korálkami

10:00 a 15:00 Prechádzka hradným sadom so sprievodcom (45 min.)

12:30 – 15:00 Voňavé tvorivé dielne – výroba sviečok a mydielok

16:00 – Reštaurovanie na hrade Lednica – prednáška s podporou TSK

16:00 – 16:30 Tvorivé dielničky šikovných rúk

Vstupné voľné, parkovanie v obci.

Zdroj: FB Hrad Lednica