II. etapa rozšírenia monitorovacieho kamerového systému

103

Mesto Púchov koncom roka 2017 opätovne zareagovalo na Výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na rok 2018 a predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste – II. etapa“.

Žiadosť bola schválená vo výške poskytnutej dotácie 5.000€ a Zmluva bola podpísaná 8.11.2018. V rámci projektu sa jestvujúci kamerový systém rozšíril o ďalšie dve kamery s príslušenstvom, ktoré boli nainštalované na stĺpoch verejného osvetlenia na križovatkách ulíc Moravská a Ferka Urbánka a Obrancov mieru a Požiarnej ulice. Celkové náklady na realizáciu predstavujú sumu 7.982€.

Mesto Púchov sa naďalej snaží pokračovať v rozširovaní kamerového systému a aj tento rok predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému – III. etapa“, v ktorom plánuje rozšíriť monitorovanie mesta o ďalších 8 kamier.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zdroj: MsÚ, MsP