Hromadná jarná výsadba zelene v meste bude pokračovať jesennou

683

Rozsah, v akom sa zeleň na konci apríla vysadila, nemá v Púchove obdobu množstvom preinvestovaných peňazí, množstvom stromov a kríkov, i veľkosťou plochy. Dohromady bolo vysadených 161 stromov a 204 kríkov. Zakázku realizovala firma Púchovská záhradnícka, s. r. o., ktorá zvíťazila v elektronickej aukcii najnižšou ponúknutou cenou 20 700 eur (predpokladaná hodnota zakázky bola stanovená na 26 500 eur). Financie na realizáciu mesto získalo recipročne od Železníc Slovenskej republiky za zrealizované výruby stromov, ktoré bolo nutné vykonať v rámci rekonštrukcie železničnej trate na území mesta Púchov.

Arborista a dendrológ Richard Pekara, ktorý na projekte hromadnej jarnej výsadby s pracovníkmi mesta od začiatku spolupracoval, uvádza: „Sedemdesiat percent zelene sme vysadili v intraviláne Púchova, zvyšok v extraviláne.“ Nadmorská výška, v ktorej sa mesto nachádza, teda tzv. vegetačný stupeň, predurčuje, aby mohli v uliciach Púchova rásť listnaté aj ihličnaté dreviny vo vyrovnanom pomere 1:1. Podľa R. Pekaru má takáto voľba skladby zelene niekoľko dôvodov: „Listnaté stromy nasávajú z okolia exhaláty s prachom a lepšie ich absorbujú. Kombinujú sa s ihličnanmi aj zo zdravotných dôvodov, čo si ľudia veľakrát priamo neuvedomujú. “

vysadba2_web

Vzácna Štefánička
Jedna z „najzelenších“ ulíc v meste je Štefánikova, na ktorej v apríli pribudlo najviac zelene. R. Pekara vysvetľuje: „Štefánička je, čo sa týka zloženia a kompozície zelene, asi najvzácnejšou ulicou. Vysádzaná bola v povojnovom období Baťovým záhradníkom, nájdeme tu dreviny ázijskej a severoamerickej dendroflóry. Krátkoveké dreviny na Štefánikovej ulici bolo treba kvôli zlému zdravotnému stavu vypíliť. Aj preto sme napr. oproti detskému domovu zasadili dlhoveké stromy – u nás unikátny sekvojovec mamutí i topoľ balzamový. Následne sa dosádzali krovité dreviny s väčšou alebo menšou potrebou slnka, aby sa zachovala kompozícia a celkový charakter ulice.“
Pre Štefánikovu ulicu sú charakteristické oválne zastrihnuté mohutné kríky, ktoré tu vydržali niekoľko desaťročí bez viditeľného poškodenia: „Je to tis – treťohorný relikt, ktorý je prakticky nezničiteľný. Európska drevina, ktorá prežila všetky doby ľadové. Je veľmi vitálna a znáša rez v ktoromkoľvek období,“ prezrádza dendrológ.

Myslelo sa aj na alergikov
Alergiou na peľ trpí snáď už každé malé dieťa. Pri výbere nových stromov mesto zohľadňovalo aj túto okolnosť: „Alergénom je napríklad breza. Vysádzala sa i tá, pretože je to dôležitá drevina v záhradnej architektúre. Ale vysadili sme brezy so severoamerickým a ázijským pôvodom, ktoré majú posunuté obdobie kvitnutia. Znamená to, že peľ stromov v meste sa nebude tak silno koncentrovať do jedného obdobia. Takéto stromy sme tiež nevysádzali pod okná panelákov, ale oveľa ďalej.“

vysadba3_web

Znižujú prašnosť, zmierňujú horúčavy
Význam stromov a celkovo zelene je v súčasných mestách nepopierateľný, no napriek tomu veľa ľudí úplne nerozumie dôvodom jej ochrany a neustáleho rozširovania. Arborista R. Pekara vysvetľuje: „Stromy znižujú prašnosť a zadržujú exhaláty pri cestách. V lete zmierňujú horúčavy a v prípade extrému v podobe intenzívneho dažďa vedia zadržať veľa vlahy a vlhkosti. Mali by sa nad tým zamyslieť všetci, pretože výskyt rakoviny sa neustále zväčšuje, nehovoriac o priemyselných mestách, ako je Púchov. Ak sa na to nebude myslieť teraz, potom môže byť už neskoro. Som presvedčený aj o tom, že najväčší výskyt infikovaných kliešťov v okolí Púchova spôsobil priemysel, ktorý tu drží akúsi tepelnú kupolu a preto sa im tu tak darí.“

Pri zeleni aj 50 rokov dopredu
Niektoré nové dreviny boli vysadené v tesnej blízkosti starších a väčších. Aj preto smerovala na Richarda Pekaru logická otázka: Nevytlačí na takej malej ploche starý strom nový alebo naopak? „Počíta sa s tým, že nová výsadba za tri roky nahradí staré stromy, ktorým už končí životnosť tak, aby tu nevznikla akási diera na zelenej ploche. Pri projektoch výsadby zelene by sa v mestách malo uvažovať až 50 rokov dopredu, aby bola zachovaná kontinuita i pre deti našich detí. V Púchove je takýmto prípadom a dôkazom napríklad gaštanová alej pri Váhu i stromy v parku pri Župnom dome.“ Okrem samotného mesta sa veľkej obnovy zelene dočkajú aj mestské časti: „Chceme pokračovať na jeseň. Plánujeme výsadbu v Horných Kočkovciach i ďalších častiach Púchova,“ uzatvára Pekara.
-red-