I. ročník Športových hier seniorov okresu Púchov

194

Leto praje stretávaniu sa seniorov vo veľkom štýle – radi trávia čas v prírode či aktívnym pohybom, o čom svedčí aj podujatie v obci Lysá pod Makytou, kde sa stretli seniori zo základných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska z Lysej pod Makytou, Dohňan, Dolnej Breznice, Dolných Kočkoviec, Lúk, Horenickej Hôrky, z Púchova a i okresnej organizácie z mestskej časti Púchova – Horné Kočkovce, na I. ročníku Športových hier seniorov okresu Púchov, ktoré organizovala ZO JDS Lysá pod Makytou v športovom areáli pri základnej škole, s podporou starostu obce Michala Ondričku. Pozvanie prijali aj hostia – starosta obce Lúky Ján Behro, ktorý zároveň zastúpil aj neprítomného Michala Ondričku, starosta obce Dolná Breznica Lukáš Pekara, starosta obce Dolné Kočkovce Martin Dolinský a primátorka mesta Púchov Katarína Heneková. Okrem netradičných disciplín, určených pre seniorov, absolvovali aj starostovia s primátorkou špeciálne vo svojej kategórii disciplínu kop na bránku. A aká bola atmosféra v športovom areáli?

Po úspešnom nultom ročníku Športových hier seniorov okresu Púchov, ktoré sa uskutočnili v septembri 2021 v areáli Dotyk prírody v Dohňanoch, sa seniori rozhodli pokračovať v tejto tradícii a zorganizovať ďalší ročník – tentokrát už oficiálne prvý – športových hier, a prizvať aj čestných hostí, starostov obcí a mesta, kde pôsobia, ktorí im svojou účasťou vyjadrili poďakovanie za nápad i podporu v pozitívnom prístupe k športu v seniorskom veku. Tí sa postupne privítali so všetkými súťažiacimi, ktorým popriali príjemný, pekný a úspešný deň. Uvítania sa zhostila aj predsedníčka ZO JDS Mária Panáčková: „Všetkých Vás srdečne vítam za našu základnú organizáciu. Myšlienka zorganizovať takéto podujatie skrsla ešte pani Tonke Gabkovej, pretože sme chodili do priľahlých okresných miest. Tonka Gabková odtiaľto pochádzala (ukázala na domy za sebou – nad hlavnou cestou, pozn. red.) a mala veľkú snahu toto zorganizovať, ale prišli iné životné udalosti. Preto sme v minulom roku konečne zorganizovali nultý ročník a týmto rokom zahajujeme prvý ročník. Cíťte sa tu dobre!“ K privítaniu všetkých prítomných sa pridala aj predsedníčka OO JDS Púchov – Horné Kočkovce Elena Gelnarová, tá doplnila, že verí, že sa dnešné hry podaria tak dobre ako tie minuloročné a do nasledujúceho ročníka prisľúbila, že sa nezaobídu bez prekvapenia.

Členovia jednotlivých organizácií súťažili v zmiešaných družstvách v týchto disciplínach: trackingový beh, hod kriketkou, hod podkovou na cieľ, triafanie loptičkou do bránky floorbalovými hokejkami. Pri všetkých disciplínach mali súťažiaci 3 pokusy, rovnako i starostovia a primátorka mesta, ktorí absolvovali špeciálne pre nich určenú disciplínu kop do bránky. Úspešným sa v tejto kategórii stal starosta Dolnej Breznice Lukáš Pekara, ktorý trafil loptu do bránky dvakrát a získal tak 2 body, čo bolo najvyššie skóre spomedzi ostatných zúčastnených. Taktiež predsedníčky a predseda jednotlivých ZO súťažili v hode šiškou, kde každý mal svoje 3 pokusy. Neúspešné hody či kopy však nikoho nehnevali, ba naopak, spôsobili veľa zábavy a vyvolali zdravé súperenie v každej oblasti.

K dnešnému akčnému stretnutiu so seniormi povedala primátorka Katarína Heneková: „Športové nadšenie našich seniorov z Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí sa stretli pod hlavičkou okresnej organizácie a jej predsedníčky Eleny Gelnárovej, prešlo na všetkých účastníkov tohto podujatia, pretože radosť z pohybu, pekného počasia, vzájomnej prítomnosti priateľov a skvelej nálady ovplyvnila nás všetkých, ktorí sme sa tiež zapojili do športového zápolenia. Ďakujem za pozvanie a organizáciu tohto krásneho podujatia, ktoré nám opäť dokázalo, akí sú naši seniori aktívni. Blahoželám k dosiahnutým výsledkom všetkým účastníkom a teším sa na ďalšie stretnutie.“

Priebeh športových hier sprevádzala aj jedna veľmi nevšedná aktivita – štopkanie ponožiek, a i tento netradičný druh športu absolvovalo päť senioriek, medzi ktoré sa pridal aj starosta obce Lúky Ján Behro, ktorý priznal, že v mladosti rád štopkal. Na záver športových hier sa tak okrem vyhodnotenia všetkých absolvovaných disciplín uskutočnilo i vyhodnotenie tejto nevšednej oblasti. Ďakujeme za milé pozvanie, zážitky a všetkým seniorom prajeme krásne a pokojné dni.

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel