Indický veľvyslanec otvoril kliniku Ayurveda v Športcentre Púchov

1512

V sobotu 21. apríla navštívil Púchov veľvyslanec Indickej republiky na Slovensku Harsh Kumar Jain, aby sa zúčastnil slávnostného otvorenia prvej ayurvedickej kliniky na Slovensku Dr. Divya.

Klinika Ayurveda sa nachádza v Športcentre Púchov na Nábreží slobody. Otvorenia sa okrem indického veľvyslanca, liečiteľky Dr. Divya Chandrakumar Vinodhini, podnikateľov Rakesha Tauraniho a Mariána Chovanca, zúčastnil aj predstaviteľ mesta Púchov – poslanec Daniel Lako. Podnikateľ Marián Chovanec vo svojom príhovore zdôraznil, že pacienti a zákazníci novej kliniky môžu využívať nielen zariadenia kliniky na diagnostiku a liečbu rôznych chorôb, ale aj možnosti stravovania v tunajšej reštaurácii, hotelového ubytovania so všetkými športovými a relaxačnými zariadeniami Športcentra Púchov.

Riaditeľ kliniky Rakesh Taurani prítomných hostí stručne oboznámil s niekoľkotisíc rokov starou liečebnou metódou ayurveda. Poslanec Daniel Lako vo svojom príhovore poďakoval púchovským podnikateľom, že túto novú službu občanom Púchova a okolia sprostredkovali. Veľvyslanec Harsh Kumar Jain označil za vynikajúce a perspektívne spojenie starobylej liečebnej metódy ayurveda s moderne vybaveným zariadením kliniky. Hostia po prestrihnutí pásky vykonali prehliadku všetkých priestorov zariadenia. Okrem ambulancie Dr. Divya sa tu nachádzajú miestnosti na rôzne druhy masáží, saunovania a aromaterapií.

Čo je to ayurveda?

Ayurveda je sanskrtské slovo, ktoré sa dá preložiť ako „náuka o živote“. Predstavuje systém tradičného indického lekárstva praktikovaný i v iných krajinách ako systém alternatívnej a doplnkovej medicíny. Najstaršia literatúra o ayurvede pochádza už z védského obdobia v Indii. V západnom svete sa ayurveda stala alternatívnym liečebným postupom. Niektoré jej metódy ako bylinkárstvo, masírovanie a jóga môžu byť prezentované ako samostatné liečiteľské odvetvia.

Ayurveda je považovaná za najstarší systém starostlivosti o zdravie. Ayurveda je 5000 rokov stará indická medicína tela a mysle. Podľa tejto náuky je základom dobrého zdravia stabilná rovnováha troch základných energetických charakteristík (dóš) – pohyb (váta), žiar (pitta) a stálosť (kapha). Každý človek má od narodenia úplne špecificky vyvážený pomer týchto troch charakteristík a ich neskoršia zmena spôsobuje človeku pocity nevôle, bolesti a choroby.

Ayurveda všetky odporúčania zameriava na podporu vrodenej rovnováhy dóš. Zahrňuje odporúčania pre vyvážené stravovanie a životosprávu, rôzne terapie ako napr. masáže, čistenie, aroma-procedúry, počúvanie hudby, telesné a dychové cvičenia a techniky rozvíjania vedomie (meditácie). Áyurvédske rastlinné a minerálne doplnky stravy prispievajú k harmonickej rovnováhe medzi mysľou a telom.

Nerovnováhu organizmu a tým spôsobené ochorenia musíme vhodnými prostriedkami (stravou, životosprávou, bylinkami) vrátiť do pôvodného rovnovážneho stavu. Cieľom ayurvedy je dlhovekosť, zdravie a spokojnosť. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné nájsť každému jedincovi jeho rovnováhu (harmóniu) v oblasti ako fyzickej tak aj duševnej.

Zdroj: wikipedie, ayurveda.cz, foto: Slavomír Flimmel