Investičné akcie mesta z konca roku 2019

327

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Mestského úradu v Púchove v poslednom období riešilo nasledovné investičné projekty:

Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove, vďaka ktorej pribudne priestor pre 20 detí. Projekt je podporený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Európskym fondom regionálneho rozvoja sumou 246.050 eur, celkové výdavky projektu sú plánované na 395.543 eur. Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, ktorý realizuje firma MIPE Invest, s.r.o., je plánované na máj 2020.

Postavenie piatich nových autobusových prístreškov v Horných Kočkovciach pred Continentalom a ZŠ Slovanská, Hoštinej, Vieske-Bezdedov a na Ulici Hoštinská. Zákazku v celkovej hodnote 18.840 eura realizovala v októbri a novembri 2019 firma ABRIS SK, s.r.o. so sídlom v Michalovciach.

Sanácia havárie v Keblí – stavba oporného múru:

Úprava odvodnenia parkoviska na Ulici Mládežnícka:

Zabezpečenie garážového prístrešku pre hasičskú techniku v Ihrišti:

Zdroj: MsÚ Púchov