Predstavenie kandidáta na púchovského evanjelického farára

273

Evanjelický cirkevný zbor Púchov pozýva na služby Božie v 2. adventnú nedeľu, dňa 8. decembra 2019 o 10:45. Na službách Božích poslúži liturgiou a zvesťou Božieho Slova kandidát na zborového farára Dušan Cina.

Zdroj: ecavpuchov.sk