Jarné upratovanie prírody v miestnej časti Hoštiná

272

Vyše polstoročia oslavujú obyvatelia našej planéty 22. apríl ako Deň Zeme. Deň zeme sa začal oslavovať od roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho iniciátorom bol environmentálny aktivista a senátor Spojených štátov z Wisconsinu Gaylord Nelson. Do celosvetovej snahy chrániť poklady Zeme pre budúce generácie a ostatné tvory žijúce na našej planéte sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí na celej planéte.

Pri príležitosti blížiaceho Dňa zeme zorganizovali členovia občianskeho výboru miestnej časti Hoštiná a Dobrovoľného hasičského zboru Hoštiná jarné upratovanie prírody. Členovia výboru, DHZ Hoštiná a občania miestnej časti sa stretli o 11.hod. pri hasičskej zbrojnici a plný energie a chuti do verejnoprospešnej práce sa presunuli pod miestnu časť. Občania miestnej časti všetkých vekových kategórií sa stretli, aby upratali rokmi zanedbávanú lokalitu pod miestnou časťou Hoštiná. Za viac ako tri hodiny nazbierali a naplnili viac ako sto vriec odpadu a 350 kg železného odpadu.

Akcia bola sprevádzaná aj množstvom okoloidúcich spoluobčanov, ktorí sa potešili, že v ich obci žijú občania, ktorým záleží na životnom prostredí a vzhľade miestnej časti. V danej lokalite sme našli rôznorodý odpad, ktorý tam bol nelegálne vyvážaný desiatky rokov. Nie všetko sa nám podarilo zozbierať a v čistení danej lokality budeme ešte pokračovať pri ďalších spoločných aktivitách, nakoľko sa nám podarilo objaviť „archeologické“ exponáty prehistorických vozidiel, ktoré sa nám nepodarilo vytiahnuť ani za pomoci techniky a budeme musieť použiť staré dobré a účinné náradie ako je lopata a krompáč.

Najmladšie generácie, ktoré sa taktiež zapojili do jarného upratovania objavili aj kosti prehistorických tvorov, dokonca aj lebku „pterosaura“ z rodu lietavých plazov. Odpad bol priebežne ukladaný popri ceste a následne zozbieraný a vyvezený na jedno miesto, odkiaľ ho zoberú technické služby mesta Púchov. Na záver bolo pripravené malé posedenie s občerstvením, kde sme sa všetci zúčastnení zhodli na pokračovaní v podobných aktivitách, ktoré zabezpečia skrášlenie našej miestnej časti.

Na tento rok je naplánovaných viac akcií, ktoré pomôžu zveľadiť a skrášliť našu miestnu časť a verím, že s podporou mesta Púchov a VÚC Trenčín sa nám to všetko podarí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a na úkor svojho voľného času prispeli ku skrášleniu a vyčisteniu okolia miestnej časti Hoštiná. Poďakovanie patrí aj predstaviteľom mesta Púchov a technickým službám mesta Púchov, ktorý zabezpečili odvoz odpadu na skládku.

Ján Pobežal