Jesenné tvorenie v Materskej škole Lienka

92

Jeseň zavítala nielen do prírody, ale aj do Materskej školy Lienka. Ponúkla nám svoj bohatý pestrofarebný jesenný materiál. Plody jesene, svojou podmanivou krásou prebudili našu fantáziu a tvorivosť. V MŠ sa už tradične stretávajú šikovné ruky rodičov a našich detí v jesenných tvorivých dielňach, ktoré sa tohto roku niesli pod názvom: „Jesenné tvorenie v tekvičkovom kráľovstve.“

Hlavným zámerom je aktívnou tvorivou činnosťou zlepšiť vzájomnú spoluprácu rodiny a školy. V spolupráci s rodičmi tvorivo využiť prírodný materiál na rozvoj environmentálneho cítenia a manuálnych zručností detí, citlivo vnímať krásy prírody, jej čara a jedinečnosti. Použitie plodov je rôznorodé, no pri práci s nimi máme možnosť využiť svoju fantáziu a kreativitu. Medzi zúčastnenými vládla veselá, tvorivá, nálada. Tekvice sa menili na rôzne rozprávkové postavičky, svetlonosov, zvieratká.

Pani učiteľky priebežne aranžovali zhotovené práce po chodbách za pomoci detí. Radosť, aká panovala pri práci a pyšné deti na svojich rodičov, starých rodičov sa nedá ani opísať. Tešili sa nielen zo svojich výrobkov, ale aj z prác svojich kamarátov. Výstavka je prínosom nielen pre rozvoj poznania a vedomostí detí, ale rozvíja u detí aj estetické cítenie, zmysel pre krásu a kompozíciu. Takáto spolupráca dáva možnosť sa lepšie spoznať a vytvárať tak dobré vzťahy medzi rodinami a pedagógmi. Počas akcie pani učiteľky nafotili zábery, ktoré použijú do súťaže „Tekvicománia.“

Na príprave a organizácií tejto akcie sa podieľal pedagogický kolektív Materskej školy 1.mája 1348/28, v Púchove.