Denné centrum seniorov oslávilo Mesiac úcty k starším

126

V utorok 22. októbra sa členovia Denného centra seniorov mesta Púchov stretli v priestoroch kina na stretnutí s primátorku mesta Katarínou Henekovou v rámci Mesiaca úcty k starším.

Na podujatí sa nehodnotilo, nepracovalo, ale sa hlavným bodom programu bola aktívna zábava. A o to práve išlo samospráve denného centra pri príprave tohto podujatia s názvom „Sami sebe“. Organizátori predpokladali, že okrem účinkujúcich z radov seniorov sa zapoja aj všetci prítomní, a tak tomu aj bolo. Okrem primátorky mesta Kataríny Henekovej boli pozvaní aj predstavitelia neziskových organizácií pôsobiace na území mesta. Pozvanie prijali za Jednotu dôchodcov pani Gabková, Gajdošíková a Gelnarová a za ZO ÚNSS pani Čáčová.

V úvode sa prítomným prihovorila vedúca denného centra Emília Luhová, ktorá privítala hosti a okrem iného povedala:

„Aj napriek tomu, čo si o nás starších ľudia často myslia, nie sme všetci rovnakí. Nepodobáme sa jeden na druhého a veľmi sa líšime vo svojich skúsenostiach, zážitkoch, v ochote pomôcť, v tom čo máme radi, ba aj v tom čo nás trápi. Naša staroba nie je choroba. Ale je pravda, že často bývame chorí. Je to jednoduchý, logický dôsledok toho, že ľudské telo je na jedno použitie a opotrebúva sa. A tak nie je umenie zostarnúť, ale je umenie sa s tým vyrovnať. Mnohí z nás sú si toho vedomí, že zdravie nezískame u lekára, či v tabletkách – ale si ho udržíme tým, že budeme aktívne žiť. Tým, ak budeme mať podporu v našom domácom prostredí, dostupnými sociálnymi a zdravotnými službami a napokon aj takou podpornou sociálnu službou, akú nám púchovským dôchodcom vytvára v dennom centre naše mesto.

Chcem sa za nás všetkých úprimne poďakovať, pani primátorka, vám osobne, ale aj pracovníkom mestského úradu a všetkým funkcionárom mesta, že nám vytvárate materiálne podmienky v priestoroch denného centra seniorov, že môžeme aktívne využívať svoj voľný čas v príjemnom prostredí, že nás vo všetkých oblastiach podporujete, aby sme svoje aktivity mohli aj naďalej rozširovať. Lebo keď pracujeme, tancujeme, vyšívame, či ideme spoločne do prírody, na výlet – nemáme čas starnúť, myslieť na choroby, či upadnúť do depresie. Chceme byť aktívnymi obyvateľmi nášho mesta. Nám v dennom centre, ale aj iným členom združených v rôznych spoločenských organizáciách v našom meste, dávate šancu, aby sme mohli aktívne žiť. Sme vám za to vďační a veríme, že tomu tak bude aj v budúcnosti.“

Seniormi pripravený program pozostával z pásma piesní a básní, ktoré prednášali členky denného centra. Keďže aj obecenstvo bolo vyzvané, aby sa zapojilo do spevu, bolo veselo, lebo sa spievali ľudové piesne, ktoré prítomní poznali. Bolo aj clivo, keď členky recitovali básne, pri ktorých mnohým zaslzili oči. Na záver programu vystúpili tanečníčky a „tanečníci“ so svojim country pásmom a roztlieskali ním celú sálu kina. Po skončení kultúrneho programu nasledovalo občerstvenie, pri ktorom zotrvali seniori v družnej debate a veselej nálade do neskorých popoludňajších hodín.

Slavomír Flimmel