Jozef Čuraj: Prajem si, aby MsP Púchov svojou prácou pomáhala občanom cítiť sa bezpečnejšie

642

Mgr. Jozef Čuraj nastúpil do policajných radov už v roku 1979. Po 24-ročnej službe v štátnej polícii v Bytči, Považskej Bystrici a Trenčíne prešiel v roku 2003 pracovať do Púchova, kde vykonáva funkciu náčelníka mestskej polície.

Mohli by ste sa v úvode rozhovoru predstaviť a prezradiť niečo zo svojho životopisu?
Do polície som nastúpil v Žiline ako radový policajt v roku 1979, vtedy sa polícia ešte nazývala ZNB (Zbor národnej bezpečnosti). Absolvoval som základný policajný výcvik v Brne. Po škole som nastúpil ako spracovateľ trestných spisov v Bytči, neskôr v roku 1986 som prešiel ako vyšetrovateľ na okresnú správu do Považskej Bystrice. V roku 1996, keď vznikli kraje, som prešiel na krajský odbor vyšetrovania do Trenčína. Popri práci som vyštudoval vysokú školu – špecializáciu vyšetrovanie a trestné právo. V Trenčíne som pracoval ako starší vyšetrovateľ na úseku ekonomickej trestnej činnosti až do roku 2003.

Prečo ste odišli zo štátnej polície?
Bol som znechutený situáciou na pracovisku, ale aj v celom policajnom zbore. Mojím nadriadeným sa stal človek, ktorý nemal príslušné vzdelanie a ťažko sa s ním spolupracovalo. Chvíľu som rozmýšľal, že odídem pracovať do Bratislavy do útvaru vyšetrovania závažnej trestnej činnosti, ale ťažko by sa mi odchádzalo od rodiny. Keďže mám bydlisko v Považskej Bystrici, rozhodol som sa pre Púchov, kde som prišiel pracovať na pozíciu náčelníka mestskej polície.

Zažili ste dvoch primátorov. Čo sa zmenilo po nástupe nového primátora mesta v roku 2014?
V nedávnej minulosti bol systém odmeňovania mestských policajtov nastavený tak, aby boli nútení vyzbierať od občanov čo najviac financií na pokutách za priestupky. Bolo napríklad naplánovaných vyzbierať na pokutách 33 000 eur za rok. Najviac na to doplatili vodiči motorových vozidiel, ktorí napr. dostávali pokuty za porušovanie zákazu parkovania. Tento systém sa nepáčil mnohým občanom a ani nám policajtom. Občania Púchova si po čase dávali väčší pozor, aby neurobili priestupok a bol veľký problém naplniť plán, nakoniec sa to stalo nemožným. Podľa mňa účelom mestskej polície nie je vyberať čo najviac pokút. Pri mojich úvahách o objeme vybraných pokút, som vychádzal z počtu obyvateľov mesta a počtu mestských policajtov, porovnával som tiež množstvo vybraných pokút s okolitými mestami. Vyšlo mi, že v Púchove by sa malo vyberať na pokutách 12 až 15 tisíc eur ročne. Kontrolná činnosť mestských policajtov sa neznížila, ale pri prvom priestupku napomenieme a až pri opakovaných priestupkoch udeľujeme pokuty. Ako vidno zo štatistiky za tento rok, tak do septembra naši policajti napomenuli občanov 917-krát a vydali blokovú pokutu 688-krát, 2-krát sme vec odstúpili obvodnému úradu a 2-krát dopravnému inšpektorátu.

Aké vysoké pokuty môžu udeľovať mestskí policajti?
Do výšky 33 eur a na úseku dopravy najviac 50 eur. Ak občan nemá pri sebe peniaze, tak mu mestský policajt vypíše pokutu nezaplatenú na mieste. Keď ju v zákonom určenej lehote nezaplatí, postúpime to na exekučné vymáhanie. Niekedy sa stáva, že občan odmieta uznať, že sa dopustil priestupku. Potom policajt zdokumentuje skutok a postúpi vec na príslušný orgán správneho konania: dopravný inšpektorát, úrad životného prostredia, priestupkovú komisiu okresného úradu a podobne.

Ako je to s personálnym obsadením púchovskej mestskej polície?
V tomto roku máme 18 zamestnancov. Okrem mňa a môjho zástupcu slúži 14 hliadkových policajtov. Zamestnávame tiež ekonómku a upratovačku. Keďže dvaja policajti sú dlhodobo práceneschopní, mám k dispozícii do hliadok len 12 policajtov. Na niektorých dôležitých a masových mestských akciách, ako je napríklad jarmok, nasadzujeme všetkých policajtov. V piatkové a sobotné večery potrebujeme tiež nasadzovať do hliadok viac policajtov, pretože najmä vtedy vznikajú problémy, ktoré musíme riešiť. Potom si policajti vyčerpajú fond pracovného času, ktorý si musia našetriť cez týždeň, kedy nie je toľko problémov.

Existujú doporučenia alebo smernice o tom, aký má byť počet mestských policajtov?
Zvyčajne sa hovorí, že na tisíc obyvateľov by mal pripadnúť jeden hliadkujúci mestský policajt. To by nám chýbali 5 až 7 policajti. Ale podobne ani Považská Bystrica nemá takto naplnený stav. Je to hlavne otázka financií. Na druhej strane máme oproti iným mestám výhodu nízkej nezamestnanosti a málopočetnej skupiny neprispôsobivých občanov. Dnešný počet mestských policajtov je podľa môjho názoru pri našich podmienkach primeraný.

S akými problémami sa stretáte, čo vám vyčítajú občania?
Niekedy sa na nás občania obracajú s absurdnými požiadavkami. Napríklad zavolajú v noci, že im nejde elektrina. Naši policajti musia vedieť trpezlivo vysvetľovať občanom, v čom im môžu pomôcť a v čom nie. Ľudia veľmi citlivo reagujú na činnosť mestských policajtov, lebo vedia, že na mestskú políciu idú nemalé finančné prostriedky. Prajem si, aby MsP Púchov svojou prácou pomáhala občanom mesta cítiť sa bezpečnejšie. Príslušníci mestskej polície poradia a pomôžu každému, kto ich o to požiada. Sme tu pre občanov. Dúfam, že aj občania nám svojou spoluprácou pomôžu a pri každom podozrení z porušenia zákona zavolajú na bezplatnú linku 159 alebo priamo hliadke na číslo 0903/132 333.

Zhováral sa Slavomír Flimmel

strelby_msp_web

 

 

 

 

 

 

 

 

msp_auto_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

msp_pult_centr_ochrany