Ulice Púchova budú brázdiť tri žlté Včielky

1503

Počas víkendu uviedlo Mesto Púchov v spolupráci s Autobusovou dopravou Púchov a Centrom voľného času Včielka slávnostne do prevádzky tri nové žlté autobusy MHD.

Pri príležitosti 55. výročia vzniku púchovského Centra voľného času Včielka boli autobusy označené rovnomenným názvom a logom v podobe včielky. Primátor mesta Rastislav Henek ich spolu s mestskými poslancami, predstaviteľmi Autobusovej dopravy Púchov a Centra voľného času Včielka prišiel uviesť do prevádzky a poprial im, aby boli plné cestujúcich, čo najmenej poruchové a aby odjazdili množstvo kilometrov bez nehody. „Prečo pomenovanie PÚCHOVSKÁ VČIELKA? Nuž preto, lebo „Včielka“ je zároveň názvom pre naše centrum voľného času, ktoré si zhodou okolností v tomto roku pripomína 55 rokov od svojho založenia. Pre mňa osobne je CVČ Včielka predovšetkým symbolom usilovnosti a cieľavedomej práce navštevujúcich detí, rodičov a vedúcich jednotlivých krúžkov, ktorí v mnohých prípadoch veľmi úspešne reprezentujú celé mesto na celoslovenskej, európskej, ba i svetovej úrovni. A takýmto spôsobom vzdávame hold ich práci a snaženiu,“ vysvetľuje púchovský primátor Henek.

Po slávnostnom požehnaní katolíckym kaplánom a evanjelickou farárkou autobusy absolvovali svoju prvú okružnú jazdu mestom. Všetky tri autobusy pochádzajú zo slovinského Mariboru a podvozky týchto trojičiek boli vyrobené známou talianskou značkou Iveco. „Optimalizáciou nákladov sa budeme snažiť tieto autobusy využívať na linkách, ktoré sú menej kapacitne náročné. V čase špičky stále zostanú nasadzované veľké autobusy,“ prezrádza Jozef Daniž zástupca spoločnosti Autobusová doprava Púchov (ADP) a jej ekonomicko-obchodný riaditeľ.

Tieto nové prírastky, ktoré pribudli k ostatným púchovským autobusom MHD majú dvadsať miest na sedenie, štyri miesta, ktoré sú v zadnej časti a jedno sedadlo určené pre invalidov. Samozrejme, sú vybavené pásmi a sedadlá sú od výroby kvalitnejšie a prispôsobené aj dlhším cestám. „Snažili sme sa zvýšiť komfort cestujúcich a to nielen v rámci mestskej hromadnej dopravy, ale aj na tzv. krátke výlety do okolia pre deti, pre školy a prípadne aj pre ostatné skupiny obyvateľov,“ upresňuje Jozef Daniž.

Sobotňajšie dopoludnie patrilo aj 55. ročnému výročiu vzniku púchovského CVČ Včielka. Z bývalého názvu „Dom pionierov a mládeže“ sa počas dlhoročnej transformácie postupne vyprofiloval celok, ktorý dodnes aktívne funguje a zastrešuje viac ako 80 záujmových útvarov. V rôznych oblastiach zbiera úspechy na celoslovenskej, či medzinárodnej úrovni. Trinásta riaditeľka v poradí, Alena Strýčková, sa novým autobusom s motívom včielky veľmi potešila: „Je to pre nás veľká pocta a veľmi si vážime, že mesto ako zriaďovateľ nás takto podporuje. Určite ich budeme využívať, keďže deti budú mať jazdu zadarmo.“
-bak-, foto: Z. Návojová, S. Flimmel

autobusy_s-mazoretkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autobusy_pozehnanie_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové autobusy spoločne požehnali katolícky kaplán Mgr. Jozef Šimun a evanjelická
farárka Mgr. Lenka Rišiaňová v spoločnosti riaditeľky CVČ Aleny Strýčkovej,
ekonomicko-obchodného riaditeľa ADP Jozefa Daniža a primátora Rastislava Heneka.

autobusy_kovacova_eva_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eva Kováčková, bývalá dlhoročná riaditeľka púchovského CVČ, podľa
ktorej návrhu dostalo zariadenie pred rokmi súčasné pomenovanie
Včielka, vyprevádzala nové autobusy symbolicky – medom.

autobusy_mazoretky_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVČ Včielka si v tomto roku pripomína 55. výročie založenia.

autobus_maska_web