Júlový strom (2022)

82

Rozkvitli maky,
červené ako ľudská krv,
privolali mraky,
niektoré biele, iné čierne,
ťažko súdiť,
čo neskôr bolo a čo prv.
 
A ak trestať bolo treba,
trestaj pyšný strom,
lež vedz, že pýcha, ktorá pýchu iných súdi,
v tej svojej dookola blúdi.
 
Ohradená nenávisti plotom
strká, pichá, hľadá spôsob nespôsobný,
stačilo by pritom
vo vrecku nájsť zopár drobných.

 
Jaroslav Martiš
Autor obrazu: Jacek Kozminski