Zážitkové vyučovanie žiakov zo ZŠ J. A. Komenského alebo Ulice slávnych – Veľkomoravská ríša

198

Po úspešnom pilotnom ročníku projektového a zážitkového vyučovania Ulice slávnych, kedy sme predstavili nielen žiakom, ale aj širšej verejnosti Hoenningovo námestie, Štefánikovu a Komenského ulicu, sme sa rozhodli tento rok zrealizovať jeho druhý ročník.

Tentokrát starší žiaci predstavili svojim mladším spolužiakom panovníkov Veľkej Moravy a tzv. veľkomoravské sídlisko v Púchove. Siedmaci predstavili priamo v teréne Pribinovu, Mojmírovu, Rastislavovu a Svätoplukovu ulicu a piatakom aj šiestakom zároveň priblížili dejiny Veľkomoravskej ríše. Pripravené boli 3 stanovištia. Na každom stanovišti, po odprezentovaní informácií o konkrétnej ulici a panovníkovi, čakali žiakov zaujímavé súťažné úlohy napr. skladali puzzle, z plastelíny modelovali mená panovníkov Veľkej Moravy v hlaholike, riešili interaktívny kvíz. Žiaci 7.B triedy nacvičili a zahrali divadielko Tri prúty kráľa Svätopluka. Projektové vyučovanie sa nám podarilo uskutočniť s finančnou podporou z projektu SPPravme to, vďaka ktorému sme do školy zakúpili tablety.

Sme radi, že sa nám už po druhýkrát podarilo zrealizovať učenie zážitkovou formou, a tak žiakom prehĺbiť vedomosti z našej histórie i nášho mesta. Potešujúce a povzbudivé pre nás boli aj milé slová a ohlasy okoloidúcich Púchovčanov. Zároveň nás teší, že náš projekt zaujal aj ďalších učiteľov na Slovensku a naša forma vyučovania, kde sa prepájajú viaceré predmety, rozvíjajú rôzne zručnosti, sa stala inšpiratívnou pre ďalšie školy.

Veríme, že aj o rok sa nám podarí takéto vyučovanie zrealizovať. Veď v Púchove je veľa ďalších ulíc, ktoré nesú názvy po významných osobnostiach.

ZŠ J. A. Komenského