Kampaň DPNB 2020 je stále v procese

68

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Koordinátorom a odborným garantom súťaže je občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Po šiestich úspešných ročníkoch kampane Do práce na bicykli máme aj v roku 2020 ambíciu v projekte pokračovať a vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život vo vašom meste bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám.

Kampane na podporu cyklistickej dopravy prebiehali vo viacerých mestách. Počas nich sa zistilo, že keď určitá časť obyvateľov začala častejšie používať bicykel, zároveň tým vzrástla aj priemerná rýchlosť osobných automobilov. Zvýšením podielu cyklistickej dopravy pribudlo na uliciach viac voľného miesta, a v konečnom dôsledku to ocenili všetci užívatelia verejného priestoru, vrátane motoristov. Procesy zmien, myslenia a konania ľudí vo vyspelejšej časti Európy a nastúpený trend už viac rokov smerujú k trvalo udržateľnému rozvoju miest. Faktom je, že väčšinou začal zdola – z radov obyvateľov, aktivistov a iniciatív, ktorí cítili, že zmena je potrebná.

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne od 1. marca do 7. mája 2020 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Okamžite po potvrdení registrácie samosprávy je možné začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke v zmysle štatútu súťaže. Registrácia tímov je možná až do 7.5.2020.

Organizovaním súťaže máme ambíciu pozitívne ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, organizácií a inštitúcií v mestách v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti. Veríme, že postupne sa bude kampaň šíriť, a z bicykla sa aj na Slovensku stane plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to v okolitých krajinách. Veríme, že cyklistom sa dostane nielen patričné uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na presun po meste používajú auto.

Aktuálna situácia ohľadom šírenia vírusu síce negatívne zasiahla do priebehu kampane a nedá sa momentálne odhadnúť ako sa situácia bude vyvíjať ďalej. Organizátori súťažnú časť kampane DPNB 2020 plánujú operatívne posunúť na mesiace, kedy už nebudú na Slovensku žiadne obmedzenia (zatvorené firmy, školy, obchody…). V súčasnosti rozbehnutá možnosť registrácie tímov nie je prerušená. Tímy súťažiacich sa tak môžu naďalej bez akýchkoľvek obmedzení registrovať. Najneskôr do 18. apríla, kedy končí registrácia samospráv, bude definitívne potvrdené konanie alebo presun kampane.

Kontakt:
e-mail: info@dopracenabicykli.eu
mob: +421 904 101 822
www.dopracenabicykli.eu