Zmeny v zápisoch do materských, základných a stredných škôl

122
Foto: pixabay

MESTO PÚCHOV upozorňuje na ZMENY v zápisoch detí do materských škôl, základných škôl a stredných škôl: