Každý tretí nezamestnaný v okrese je mladší ako 30 rokov

70

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúpla v septembri v Púchovskom okrese medzimesačne o 0,2 percenta a vrátila sa nad trojpercentnú hranicu na úroveň 3,02 percenta. Nezamestnanosť v okrese Púchov bola v septembri štvrtá najvyššia v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove evidovali ku koncu septembra 794 uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo 439 žien a 49 uchádzačov so zdravotným postihnutím. Púchovskí úrad práce evidoval tiež koncom septembra 95 absolventov škôl, z toho 43 absolventov vysokých a 52 absolventov stredných škôl. Z pohľadu vekovej štruktúry bolo 254 uchádzačov o zamestnanie mladších ako 30 rokov, čo predstavuje takmer 32 percent z celkového počtu nezamestnaných. Uchádzačov o zamestnanie starších ako 55 rokov evidovali na púchovskom úrade práce celkom 141.

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Trenčianskom kraji bola v septembri 3,13 percenta. Najvyššia v kraji bola v okrese Prievidza (4,46 percenta). Nasledovali okresy Považská Bystrica (3,92 percenta), Partizánske (3,22 percenta), Púchov (3,02 percenta), Bánovce nad Bebravou (2,81 percenta), Nové Mesto nad Váhom (2,74 percenta), Myjava (2,67 percenta), Ilava (2,26 percenta) a Trenčín (2,02 percenta). Priemerná miera nezamestnanosti bola na Slovensku v septembri rovnaká ako v auguste – 4,97 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (15,17 percenta), najnižšia v okrese Šaľa (1,94 percenta).

Zdroj: SŠÚ, ilustračné foto: pixabay.com