Kedy sa dočkáme otvorenia druhej pobočky Slovenskej pošty?

1075

Vážený pán riaditeľ Slovenskej pošty, Mgr. Peter Helexa,

Dovoľte mi, aby som Vás prostredníctvom otvoreného listu oboznámil s neakceptovateľnou situáciou na púchovskej pošte. Ako poslanca mesta Púchov ma kontaktovalo a oslovilo množstvo ľudí, ktorým už dochádza trpezlivosť s čakacími lehotami na pošte v Púchove. Sám túto situáciu zažívam pri návšteve Vašej pobočky. Naposledy som na vyzdvihnutie zásielky čakal 20 minút a to napriek takmer všetkým otvoreným okienkam. Jednoducho jedna pošta v Púchove pre okresné mesto a priľahlé obce nestačí.

Obce ako Dolné Kočkovce, Streženice vlastnú poštu nemajú a využívajú práve jedinú púchovskú. Tu už hovoríme o spádovej oblasti cca 23.000 ľudí. Občania vedia, že Vaše zamestnankyne robia maximum, všetka česť ich práci a ochote. Z historického hľadiska boli v Púchove dve pobočky. Jedna pošta v súčasných priestoroch a jedna prevádzka na Námestí slobody. Keď fungovali obe v minulosti, prečo by nemohli dnes?

Mesto Púchov je silné priemyselné mesto s množstvom fungujúcich podnikov a podnikateľov. Pritom patríme k mestám s najnižšou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Neobávam sa teda, že by nová prevádzka Pošta Púchov 2 bola ekonomicky nerentabilná, ba práve naopak! V minulosti Slovenskú poštu kontaktoval s touto prosbou aj primátor mesta Rastislav Henek, predseda ekonomickej komisie a poslanec mesta Daniel Lako, či prezident Združenia podnikateľov Púchovského regiónu doc. Ing. Vladimír Taraba, Phd. Bohužiaľ, nič sa v tomto smere nepohlo. Preto, ak by bol potrebný aj silnejší hlas ľudu, sme pripravení zorganizovať v krátkom čase petičnú akciu na podporu zriadenia druhej pošty v Púchove. Veríme však, že to nebude potrebné.

Keďže my aj Vy ste tu pre ľudí, nakoľko Slovenská pošta je štátny podnik, veríme, že nám ako novovymenovaný generálny riaditeľ Slovenskej pošty budete nápomocný a vyjdete v ústrety všetkým Púchovčanom a obyvateľom priľahlých obcí. Taktiež ako mesto Púchov vieme byť ústretoví pri hľadaní nového priestoru, napríklad v mestských nebytových priestoroch, ktoré vieme poskytnúť. Pokiaľ budete mať čas a chuť nám pomôcť, radi Vás privítame na osobnom stretnutí v Púchove.

S úctou,
Ing. Lukáš Ranik, poslanec mestského zastupiteľstva v Púchove