Kedy sa začnú vykurovať byty?

167

S príchodom jesenných mesiacov začali vonkajšie teploty klesať a spotrebitelia sa preto pýtajú, kedy sa začne kúriť. Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.152/2005 Z.z. sa vykurovacie obdobie začína 1. septembra a končí 31. mája v nasledujúcom roku. Dodávatelia tepla musia spustiť vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Dá sa teda predpokladať, že k spusteniu vykurovania dôjde pravdepodobne v  krátkom období.

Ak by mali spotrebitelia záujem o ranné alebo večerné prikurovanie v čase pred povinným spustením dodávky tepla môže spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov vykurovanie pre spotrebiteľov spustiť. Je však potrebné, aby správca, predseda spoločenstva alebo štatutárny zástupca odberateľa o spustenie dodávky tepla oficiálne požiadal. Požiadať je možné formou písomnej žiadosti, v ktorej bude uvedený dátum spustenia vykurovania a časy dodávky tepla (ranný a večerný). Podpísanú žiadosť je možné doručiť osobne do sídla našej spoločnosti, alebo zaslať emailom na adresu sekretariat@msbp.sk. Nasledujúci deň po doručení žiadosti pracovníci MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. Púchov dodávku vykurovania spustia.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.