Na hrdinov SNP spomínali opäť aj na Brezine

53

V stredu 4. septembra 2019 si verejnosť pri Pamätníku umučených na Brezine pripomenula príbehy odvahy i tragédie ľudí, ktorí sa pred 75 rokmi zapojili do odboja proti fašistickej okupácii.

Spomienková slávnosť konajúca sa pri príležitosti jubilejného 75. výročia SNP sa aj tento rok niesla v duchu pripomienky hrdinských činov ľudí, ktorí v boji proti totalite a zlu neváhali podstúpiť utrpenie a nasadiť vlastné životy. V mene predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa pietneho aktu kladenia vencov zúčastnil Marek Briestenský, poverený riadením župného úradu v Trenčíne. „Pre nás, ktorí sme sa stretli na Brezine, ale aj pre všetkých obyvateľov Slovenska, je cťou i povinnosťou uctiť si pamiatku hrdinov, pretože hodnota ich odvážnych skutkov je nevyčísliteľná. Živme spolu ich večný odkaz aj naďalej, pre ďalšie generácie, ktoré budú formovať spoločnosť po nás,“ vyzval prítomných Marek Briestenský.

Pripomienku skutkov ľudí bojujúcich v Slovenskom národnom povstaní a poďakovania za ich životné príbehy a činy sa podujalo zorganizovať mesto Trenčín v spolupráci s veliteľom Posádky Trenčín a MO a OV Zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín. Spomienková slávnosť na Brezine sa pridala k rade podujatí pripomínajúcich odvahu, statočnosť a hrdinstvo priamych i nepriamych účastníkov Slovenského národného povstania. Uplynulú sobotu prebehli na Jankovom vŕšku Krajské oslavy SNP a v Banskej Bystrici celonárodné oslavy 75. výročia SNP spojené s vojenskou prehliadkou.

TSK