Klaviristi ZUŠ opäť medzi najlepšími

152

Je to už tak. Pandémia zúri, v školách sa normálne neučí, telefóny, či počítače sú žeravé od množstva dištančných hodín. A v tejto situácii príde pozvánka na Celoslovenskú klavírnu súťaž do Sládkovičova. No aká škoda ju nevyužiť. A učiteľka sa teda rozhodne. Veď žiaci cvičia ako draci – možno teda niektorí aj menej a tak sa nakoniec oplatí skúsiť aj inú formu klavírnej súťaže, pretože na túto budeme posielať nahrávky. Nezažijeme síce tú pravú súťažnú atmosféru minulých rokov, ale aspoň si ju pripomenieme. Skúsili sme. Po celkom náročnom nahrávaní a ten, kto nahrávanie skúsil vie, že sa vtedy najviac vyrušuje, otvárajú sa s buchotom okná aj dvere, ako na potvoru zazvoní telefón a hlavne interpret s nahrávkou takmer nikdy nie je spokojný.

Ale… nahrávky sme vybrali, poslali a čakali. Vyhodnotenie prišlo a potešilo nás. Kristína Potáčová v 6. kategórii získala zlaté pásmo, Michaela Šuriová v tej istej kategórii strieborné pásmo, Helenka Trnková v 2. kategórii bronzové a Andrejka Trnková v 1. kategórii strieborné.

Chcem sa poďakovať súťažiacim za výbornú reprezentáciu púchovskej ZUŠ-ky i našej klavírnej triedy a dodať, že slovo hudba je síce zložené z obyčajných piatich písmen, ale je magické, pretože zahŕňa najväčšie hodnoty ľudského ducha a ľudských sŕdc. Sme radi, že túto mágiu nám naši žiaci odkrývajú pre potešenie všetkých nás – nielen na súťaži.

Daniela Sadloňová