Knižný Oskar

94

Knižný Oskar je literárna súťaž v našej škole, ktorá už má svoju tradíciu. Žiaci majú k dispozícii celý rok na napísanie svojej knihy, poviedky, básne či vytvorenie komiksu. V mesiaci marec svoje diela odovzdávajú na hodnotenie skúsenej porote zloženej z pani učiteliek slovenského jazyka, ktorá rozhodne o udelení ceny Knižného Oskara v troch kategóriách: Próza 1. stupeň, Próza 2. stupeň a kategória Komiks.

Vyhodnotenie literárnej súťaže Knižný Oskar sa uskutočnilo v Dome Kultúry 8.4.2024 za účasti žiakov ZŠ s MŠ sv. Margity, pedagógov a rodičov. Moderovanie sprievodného programu mala pod taktovkou bývalá absolventka školy, dnes už JUDr. Klára Dašková, ktorá si podľa vlastných slov: „Čas s Knižným Oskarom s radosťou užívala.“ Rovnako aj všetci prítomní, ktorí svojím potleskom ocenili každé vystúpenie kultúrneho programu. Ten sa niesol v znamení hudobného a recitačného talentu žiakov. Známe diela v prevedení hry na klavír, akordeón, gitaru a husle boli naplnené noblesou a zručnosťou účinkujúcich žiakov s láskou k hudbe.

Zoznam víťazov v jednotlivých kategóriách:

Kategória 1. stupeň – próza

 1. miesto: Dávid Dutka (4.A) – Žraločia škola

 2. miesto: Dubový Tadeáš (4.A) – Rybári

 3. miesto: Janíková Katarína (4.A) – Výlet do prírody

Kategória 2. stupeň – próza

 1. miesto: Hausnerová Ester (9.A) – Malý klient

 2. miesto: Dutková Dorota Mária (6.A) – Kamarátstvo nad

 zlato

 3. miesto: Belás Miroslav (6.A) Mŕtvy detektív

Kategória komiks

1. miesto: Černajová Henrieta (5.A) – Tajomstvá príbehov

2. miesto: Janíková Zuzana (5.A) – Tajomstvo názvov

3. miesto: Láncoš Ján (5.A) – Môj komiks

Cena poroty: Černajová Henrieta (5.A) – Tajomstvá príbehov

Špeciálna cena: Dutka Damián (1.A) – O sumcovi

Sme veľmi radi, že máme toľko mladých spisovateľov a čitateľov, a už sa tešíme na budúci rok.

ZŠ s MŠ sv.Margity