Kolobežkový maratón v Materskej škole Lednické Rovne

179

Koniec školského roka si najstaršie deti Materskej školy Lednické Rovne spríjemnili kolobežkovým maratónom. Na kolobežkovú súťaž boli pozvané deti zo susedných obcí Dolná Breznica a Horovce. Overili si v nej znalosti z dopravnej výchovy, pohybom ukázali svoju vytrvalosť, súťaživosť a súdržnosť s kolektívom. Maratón sa konal na cyklistickej trase okolo budovy MŠ, ktorá bola vybudovaná  z financií projektu Nadácie Volkswagen Slovakia. Víťazmi sa stali deti z Horoviec, druhé miesto získali deti z Lednických Rovní a tretie miesto patrilo deťom z Dolnej Breznice. Súťažiace deti boli ocenené medailami a krásnym pohárom, obdarované potleskom a povzbudzovaním ostatných detí a pani učiteľkami, pre ktoré najväčším darom boli šťastné úsmevy detí z krásneho podujatia.

Jarmila Provazníková