Primátorka ocenila najúspešnejších žiakov púchovských škôl

546

Už tradičné slávnostné oceňovanie žiakov púchovských základných škôl, umeleckej školy a centra voľného času, ktorí v tomto končiacom sa školskom roku úspešne reprezentovali svoje školy a mesto Púchov v krajských, celoštátnych i medzinárodných súťažiach, sa uskutočnilo v piatok 21. júna 2019 v koncertnej sieni Malého župného domu. O hudobný program sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy v Púchove.

Primátorka mesta Katarína Heneková odovzdala 85-tim najúspešnejším žiakom diplomy za vzornú reprezentáciu mesta Púchov v oblasti vedomostnej, spoločenskej, kultúrnej, umeleckej a športovej. „Som nesmierne hrdá na svoje mesto a na vás, ktorí ho tak skvelo reprezentujete. Chcela by som, aby ste si pri každom dosiahnutom úspechu vždy uvedomili, že za ním je nielen váš talent a usilovnosť, ale takisto aj práca a starostlivosť ľudí okolo vás. Vašich pedagógov, trénerov, rodičov či starých rodičov,“ poďakovala primátorka prítomným školákom i všetkým ostatným, ktorí talentovaným deťom vytvárajú zázemie a rozvíjajú ich schopnosti. A zároveň im popriala veľa ďalších úspechov a krásne prázdniny.

Zoznam ocenených žiakov:

ZŠ Mládežnícka

1. VILIAM KOZÁNEK
2. NAĎA KOZÁNKOVÁ
3. LUCIA ODVÁHOVÁ
4. KATARÍNA LAZOVANOVÁ
5. LEISHA TAURANI
6. LEA ONDREJČÍKOVÁ
7. BARBORA SVITKOVÁ
8. SAMUEL BRADÁČ
9. KARIN MOKRIČKOVÁ
10. ANDREJ POBEŽAL
11. ELIŠKA VALENTÍNYOVÁ
12. JAKUB HENEK
13. KLÁRA CABÚKOVÁ
14. BARBORA MORAVČÍKOVÁ
15. NINA CHOVANCOVÁ
16. JÁN MOZSI
17. RASTISLAV HENEK
18. ADRIÁN RUSŇÁK
19. SIMONA HUDECOVÁ
20. MICHAELA KRŠKOVÁ

s MŠ Slovanská

21. PATRIK ZDRAŽIL
22. SAMUEL KUDLEJ
23. NINA ROSINOVÁ
24. VERONIKA ĎUROVCOVÁ
25. MÁRIA KRÁĽOVÁ
26. EMA PAVLAČKOVÁ
27. ANETA KRÍDLOVÁ

ZŠ Gorazdova

28. TIMEA ZIGOVÁ
29. REBEKA KOVÁČOVÁ
30. OLÍVIA KADLECOVÁ
31. SANDRINE LEZZANI
32. SARAH NGUYEN
33. LUKÁŠ GALKO
34. NATÁLIA POJEZDALOVÁ
35. SEBASTIÁN ROČIAK
36. ĽUBOMÍR TALDA
37. SAMUEL KLINOVSKÝ
38. ADAM KYČINA
39. JAKUB VAVREK
40. ADAM SMATANA

ZŠ J.A. Komenského

41. TOMÁŠ GUBICZA
42. TEREZKA ŠULÍKOVÁ
43. NATÁLKA ZUGOVÁ
44. TOMÁŠ ŽEMLA
45. MICHAL MYNÁŘ
46. ALŽBETKA BLAHOVÁ
47. NATÁLKA ČVIRIKOVÁ
48. ADAM STOPKA
49. ROMAN BEDNÁRIK
50. TOBIÁŠ PEKAR

CZŠ sv. Margity

51. JÁN JANÍČEK
52. ADAM JANÍK
53. MARTIN JANÍČEK
54. TOMÁŠ VIDO
55. TERÉZIA BAŠOVÁ
56. MÁRIA ANNA ŠPAČKOVÁ
57. ADRIÁN PUTALA
58. SIMONA BABČANOVÁ
59. KRISTÍNA PALIESKOVÁ
60. JANA MÁRIA GABČOVÁ
61. BARBORA JUHANIAKOVÁ
62. MATEJ JANOŠKO

Základná umelecká škola

63. TERÉZIA FUJERÍKOVÁ
64. VALÉRIA ŠATKOVÁ
65. VILIAM KOZÁNEK
66. KARIN RILJAKOVÁ
67. GABRIELA PAGANÍKOVÁ
68. MATIÁŠ GUZMA
69. MÁRIA ANNA ŠPAČKOVÁ
70. EMA MICHALCOVÁ
71. ADELA ČVIRIKOVÁ
72. MICHAELA ŠURIOVÁ
73. KRISTÍNA POTÁČOVÁ
74. NELA BUČKOVÁ
75. KLÁRA ORAVÍKOVÁ
76. JAROSLAV TVAROŽEK
77. VIKTÓRIA ANGELOVÁ
78. ŠARLOTKA MARMANOVÁ
79. ROMANA RAČKOVÁ
80. DANIEL HAJSKÝ
81. JANKA MÁRIA GABČOVÁ
82. MATEJ JURAŠÍK

CVČ Včielka

83. ANETKA PŠENKOVÁ
84. VERONIKA KUCHTOVÁ
85. LUCIA BELÁSOVÁ

Zdroj: MsÚ, foto: Slavomír Flimmel.