Komisia schválila závory pri Bille

403

6. júna sa zišli v Mestskom úrade v Púchove členovia Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky. V  priebehu rokovania sa hovorilo napr. o znečisťovaní priestranstva pri protipovodňovom múriku na Nábreží slobody, o pláne dopravnej obslužnosti autobusmi v meste i o závorách na parkovisku pri Bille.

Tému znečistenia verejného priestoru pri tzv. múriku otvoril náčelník Mestskej polície Jozef Čuraj. Ten hovoril o častejších kontrolách mestských policajtov v tejto lokalite, ktoré budú zamerané na konzumáciu alkoholických nápojov na verejnosti, ktoré podľa jeho slov vynášajú zákazníci neďalekého zariadenia Queen´s pub. Prítomní zástupca prevádzkovateľa uvedeného pubu Richard Hrnko argumentoval, že situáciu už viac ako rok rieši na vlastné náklady prostredníctvom ľudí, ktorí priestor pri múriku pravidelne čistia a zabraňujú zákazníkom podniku, aby nevynášali zakúpené nápoje mimo prevádzky. Podľa Hrnka je 99 % odpadu doneseného z domu alebo iných prevádzok. Prítomní zástupcovia podniku navrhujú zlepšiť osvetlenie priestranstva, umiestniť tam odpadkové koše a kameru, keďže neporiadok sa tam vyskytuje takmer po každom víkende. Ďalší členovia komisie súhlasili s návrhmi a dohodli sa zvolať stretnutie i s ďalšími zástupcami okolitých prevádzok.

Quuens-murik_7431a

Informácie o organizácii novej mestskej autobusovej doprave predniesol Jozef Daniž z Automobilovej dopravy Púchov, s. r. o (ADP). Žilinská univerzita vypracovala na podnet ADP plán dopravnej obslužnosti s preferenciou mestskej autobusovej dopravy. Práve tá je podmienkou výziev pri získavaní finančných zdrojov z eurofondov pre mesto Púchov. „Takéto finančné zdroje môžu byť použité napríklad na nákup nových autobusov alebo rekonštrukciu autobusového nástupišťa na železničnej stanici,“ upresnila vedúca oddelenia dopravy a služieb Alena Vavrová. Z uvedených dôvodov je dôležité, aby sa mesto informáciami z vypracovaného dokumentu zaoberalo. Komisia sa opäť venovala i návrhu spoločnosti Billa vybudovať na priľahlom parkovisku závory, ktoré obmedzia dobu bezplatného státia osobných vozidiel v čase otváracích hodín predajne na 90 minút. Keďže v predloženom návrhu boli zapracované predchádzajúce pripomienky komisie, jej členovia súhlasili s takýmto riešením a odporučili posunúť návrh ďalej do mestskej rady.

-pam-