Koncert venovaný všetkým mamičkám

316

V nedeľu popoludní sa v evanjelickom kostole konal koncert žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy v Púchove. Ku Dňu matiek zazneli skladby zahraničných aj domáci autorov ako napríklad A. Dvořáka, M. Blaveta, M. Sch. Trnavského, K. Svobodu a L. Burlasa. Návštevníkov koncertu, medzi ktorými nechýbal ani primátor mesta Rastislav Henek s rodinou, privítala farárka Lenka Rišiaňová krátkym prejavom. Potom už nasledovali skladby pre husle a klavír, flautu, gitaru, akordeón a violončelo, ktoré zneli krásne aj vďaka chrámovej akustike. Na záver vystúpil DĽH Lachovček s ľudovými piesňami v úprave Ivana Sadloňa.

Foto: Slavomír Flimmel