Koncoročný ples Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

289

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Púchove usporiadala v piatok 28. decembra v kultúrnom dome v Streženiciach predsilvestrovský ples. Akcie sa okrem púchovských členov zúčastnili už tradične aj členovia SZZP z okolitých obcí. Predseda ZO Ján Petro v úvodnej oficiálnej časti plesu privítal primátorku mesta Katarínu Henekovú, ktorá pozdravila prítomných členov SZZP a popriala im v novom roku veľa šťastia a radosti. Ján Petro vyslovil svoje prianie, aby dobrá spolupráca SZZP a vedenia mesta Púchov pokračovala aj v tomto volebnom období. Po úvodných pozdravoch sa hneď naplno rozbehla tanečná zábava. A samozrejme nechýbalo ani občerstvenie a bohatá tombola.

Foto: S. Flimmel