Dobrovoľní hasiči vypomáhali štátnym hasičom

118

Dňa 21.12.2018 nabúralo osobné vozidlo do oplotenia rodinného domu 495/4 na Nových Nosiciach a po jeho odtiahnutí bola nahlásená udalosť predsedovi DHZO Púchov Jozefovi Ridzikovi st. bývalým poslancom mestského zastupiteľstva Doc. Ing. Vladimírom Tarabom Phd. Po prijatí správy bol zabezpečený výjazd 1 + 1 s vozidlom MAN CAS 20 k technickému zásahu, kde za použitia sypkej sorpčnej látky na olejové škvrny sa zabránilo jej roztiahnutiu po miestnej komunikácií. Odpadový toxický materiál bol odvezený do zberného dvora Podniku technických služieb mesta Púchov.

Jozef Ridzik st.