Koniec školského roka v Lednici

1189

Posledné júnové dni bezpochyby milujú všetci malí i veľkí školáci. Niet divu – veď konečne nastal čas, kedy nadobro odzvoní uplynulému školskému roku a na dlhé dva mesiace sa zatvoria brány škôl.

No skôr, ako sa deti i učitelia vyberú v ústrety zaslúženým prázdninovým radovánkam, býva dobrým zvykom celoročnú školskú námahu zhodnotiť a s odchádzajúcim rokom sa rozlúčiť. Inak tomu nebolo ani v ZŠ s MŠ J. A. Komenského v Lednici, kde sa dňa 29. júna 2017 spoločne stretli všetci žiaci a pracovníci školy na slávnostnej koncoročnej akadémii. Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Cyprianová v prítomnosti starostu obce Lednica p. Kamila Karasa vyhodnotila činnosť školy, pripomenula významné úspechy dosiahnuté v súťažiach a olympiádach, nezabudla pochváliť najmenších prváckych drobcov a povzbudiť končiacich deviatakov. Tí najlepší z najlepších si prevzali z jej rúk hodnotné knižné či vecné ceny – a bolo ich veru neúrekom. Všetkým žiakom, pedagógom, rodičom i obecným samosprávam úprimne poďakovala za skvelú vzájomnú spoluprácu a spolu s pánom starostom zaželali prítomným radostné prázdniny plné nezabudnuteľných zážitkov.

V závere tohto príjemného stretnutia trochu posmutneli tváre najstarších žiakov deviatakov, ktorí si pri rozlúčke so spolužiakmi, učiteľmi a pracovníkmi školy zrejme uvedomili, že je najvyšší čas vyletieť z bezpečia nášho spoločného školského hniezda. Zaželajme im preto, aby im narástli mocné a pevné krídla, ktoré ich vynesú vysoko až niekam ku hviezdam. A my ostatní si tiež poprajme, aby sme sa v septembri do tohto hniezda vrátili všetci zdraví, oddýchnutí a plní chuti do ďalšej práce.