Koniec svetovej vojny a vznik Československa v Púchove

1027

Koniec októbra 1918 znamenal pre obyvateľov Slovenska koniec 1. svetovej vojny, rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik nového štátu – Československa.

Podľa knihy Púchov (1970) v roku 1914 narukovalo z Púchova viac ako 200 mužov a z Horných Kočkoviec okolo 115. V ďalších rokoch vojny narukovali ďalší mladí muži, ktorých počet nepoznáme. Z vojny sa v r. 1918-19 domov vrátilo 156 mužov. Menoslov padlých obsahuje 35 mien z Púchova a 25 z Horných Kočkoviec.

Vojaci z Púchova a okolia slúžili najmä v jednotkách 71. pešieho pluku a 15. domobraneckého pešieho pluku. Údaje o padlých vojakoch v 1. svetovej vojne dnes môžeme vyhľadať nielen vo Vojenskom historickom ústave v Bratislave, ale aj na internete (napr. na www.velkavojna.sk). Počet padlých vojakov z územia dnešného Púchova je pravdepodobne väčší než 86.

Pomník postavený padlým vojakom v Beluši.

Obete 1. svetovej vojny z územia dnešného Púchova:

 1. Ondrej Barica, Púchov
 2. Gabriel Crkoň Petrov, Horné Kočkovce
 3. Ján Crkoň Lackov, Horné Kočkovce
 4. Jozef Crkoň Petrov, Horné Kočkovce
 5. Jozef Crkoň Eliášov, Horné Kočkovce
 6. Jozef Crkoň Lackov, Horné Kočkovce
 7. Peter Crkoň Luhový Blažejov, Horné Kočkovce
 8. Ján Čapica Kalina, Horné Kočkovce 1896 – 12.12.1915
 9. Jozef Danilich, Púchov 1892 – 2.8.1916
 10. Štefan Dvorský, Horné Kočkovce
 11. Štefan Fabuš, Púchov 1897 – 20.8.1917
 12. Jozef Filipe,k Púchov 1873 – 31.3.1917
 13. Filko, Púchov
 14. Mikuláš Herczka, Púchov
 15. Móric Herczka, Púchov
 16. Ľudovít Hlaváč, Púchov 1895 – 15.5.1916
 17. Karol Holík, Púchov
 18. Augustín Horváth, Púchov 1884 – 25.3.1918
 19. Karol Hrbáček, Horné Kočkovce
 20. Ján Hriadel, Hoština 1899 – 23.10.1917
 21. Štefan Hruška, Púchov 1882
 22. Ondrej Chodúr, Púchov 1881
 23. Ondrej Ištvánik, Púchov
 24. Ján Ižvolt, Horné Kočkovce
 25. Ján Jančo, Púchov
 26. Ondrej Janiga, Hoština 1884 – 1.12.1914
 27. Juraj Janoško, Púchov
 28. Jozef Janúš, Púchov
 29. Bartolomej Kalma, Horné Kočkovce
 30. Ján Kalma, Horné Kočkovce
 31. Jozef Kočiš, Púchov 1893 – 7.9.1917
 32. Ján Kočkovský, Púchov
 33. Ondrej Konizal, Púchov 1872 – 2.4.1918
 34. Pavol Korenák, Púchov 1896 – 12.2.1916
 35. Ján Kortman, Púchov
 36. Jozef Kozina, Púchov
 37. Kršiak, Púchov
 38. Ondrej Kubiš, Ihrište 1892 – 15.12.1917
 39. František Kucej Armecký, Horné Kočkovce
 40. Ján Kucej Evín, Horné Kočkovce
 41. Štefan Kucej, Červený Horné Kočkovce
 42. Imrich Kvasnička, Púchov 16.11.1881 – 31.12.1917
 43. Pask Lang, Hoština 1871 – 12.3.1918
 44. Ján Lanži, Nosice 1889 – marec 1915
 45. František Luhový Hofer, Horné Kočkovce
 46. František Luhový Lackov, Horné Kočkovce
 47. Ján Luhový z Vŕšku, Horné Kočkovce
 48. Adam Lutišan, Horné Kočkovce
 49. Štefan Martišík, Púchov
 50. Juraj Mihók, Hoština 1895 – 30.9.1916
 51. Pavol Michňo Mačuča, Púchov 18.9.1916
 52. Ján Molitor, Púchov
 53. Michal Molitor, Púchov
 54. Jozef Novosád, Luhový Horné Kočkovce
 55. Štefan Ondrejka, Púchov 1893 – jún 1918
 56. František Paliesek, Horné Kočkovce
 57. Peter Paliesek ,Horné Kočkovce
 58. Juraj Pastorek, Horné Kočkovce
 59. Ján Petrík, Púchov
 60. Ján Plánovský, Púchov
 61. Július Plánovský, Púchov
 62. Štefan Plánovský, Púchov
 63. Jozef Plevák, Púchov
 64. Július Pobežal, Púchov
 65. Ondrej Pobežal, Púchov
 66. Koloman Pokorný, Púchov
 67. Polák, Púchov
 68. Jozef Prešnajder, Púchov
 69. Ján Pribiš, Púchov
 70. Michal Rojko, Púchov
 71. Pavel Rosina Štefanov, Horné Kočkovce
 72. Štefan Rosina, Horné Kočkovce
 73. Jozef Salama, Hrabovka 1889 – 11.3.1915
 74. Štefan Samko, Púchov 1893 – jún 1918
 75. Bartolomej Šatka, Púchov 1877 – 2.12.1917
 76. Ján Škripec, Ihrište 1883 – 7.1.1918
 77. Ferdinand Špánik, Púchov
 78. František Špánik, Púchov
 79. Ondrej Šponiar, Púchov 1877 – 18.8.1917
 80. Anton Štrbáň, Púchov
 81. Karol Švecko, Púchov
 82. Ondrej Tretinár, Hoština 1881 – 26.6.1915
 83. Pavel Trška, Púchov
 84. Turovský, Púchov
 85. Karol Weinstein, Púchov
 86. Matej Zigo, Hoština 1898 – 28.5.1917
Púchovský pomník venovaný padlým vojakom v parku pri Župnom dome.

Mesto Púchov bohužiaľ nemá pamätník padlých vojakov v 1. svetovej vojne ako poznáme z mnohých miest a dedín. Jediný pomník padlým vojakom oboch svetových vojen je malý kameň v parku pri Župnom dome.

Vznik Československej republiky

To, že dňa 28. októbra 1918 vznikla Československá republika sa Púchovčania dozvedeli až z niekoľkodňovým oneskorením. Internet, televízia ani rozhlas vtedy neexistovali. V dobových novinách sme našli len jedinú zmienku o náladách obyvateľstva v našom regióne. Ukážkou nadšenia, ako niektorí ľudia prijali vznik novej republiky, bolo verejné zhromaždenie v Záriečí dňa 10. novembra 1918, teda len pár dní po jej vyhlásení v Prahe 28. októbra a Martinskou deklaráciou z 30. novembra. Dňa 5. decembra 1918 o zhromaždení priniesli krátku správu Národnie noviny:

Koniec vojny znamenal aj rabovanie

Mesto Púchov malo v roku 1918 menej ako 2.000 obyvateľov. Keď maďarskí predstavitelia mesta spolu so žandármi opustili začiatkom novembra Púchov, došlo k hromadnej rabovačke. Asi tisícový dav dedinčanov z maríkovskej doliny prepadol mesto a vyraboval všetky židovské obchody, hostince a časť bytov. Rabovačka trvala dva dni a celkovo jej za obeť prišlo 42 židovských rodín. Rabujúci dedinčania dokonca zavraždili manželku obchodníka so strižným tovarom Salamana Politzera. V krčme Mórica Nathana sa zasa dvaja českí robotníci utopili v alkohole.

Keď dedinská chudoba chcela zaútočiť smerom na Záriečie, zastavili ich už v Dohňanoch. Na pomoc proti rabujúcim prišli aj vojaci vracajúci sa z talianskeho frontu. Púchovčania zostavili národnú gardu, aby si bránili svoj majetok. Jej členovia strážili najmä most cez Váh a bránili Púchov streľbou do útočiacich Kočkovanov, ktorí chceli tiež rabovať mesto. Pokoj a koniec hrozby rabovania priniesli až českí vojaci, ktorí sa ubytovali v hostinci Mórica Nathana.

ZDROJ: Púchov (C. Janega a kol., 1970), Púchov (K. Janas a kol., 2006), www.velkavojna.sk, www.signumbelli1914.cz