Kontrolná akcia na registračné pokladnice

145

Trenčianski colníci v uplynulých dňoch v rámci spoločnej kontrolnej akcie s policajtmi uložili viaceré pokuty v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice. Najvyššia pokuta bola vo výške 2.000 eur, pričom súčasne uložili aj zákaz predaja na 72 hodín za porušenie predpisov v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Išlo o spoločnú kontrolnú a preventívnu akciu policajtov, colníkov a mestskej polície, ktorá bola zameraná na kontrolu predaja a podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov a súčasne na kontrolu dodržiavania predpisov na používanie ERP pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb. V rámci tejto akcie  zistili colníci nedostatky v súvislosti s používaním ERP v 60% kontrolovaných prípadov.

Najhoršie obišla trenčianska prevádzka, ktorá pri predaji tovaru nezaevidovala tržbu v ERP, a to už opakovane. Súčasne nemala v prevádzke knihu ERP, pričom aj v prípade tohto porušenia predpisov išlo už o viacnásobné porušenie. Predmetné porušenia boli pritom opakovane zistené len v odstupe niekoľkých mesiacov. Uložené sankcie však neviedli k náprave, čo malo za následok prísnejšie posudzovanie posledných kontrolných zistení a prísnejšie sankcie – pokutu vo výške 2.000 eur a súčasne zákaz predaja na 72 hodín.

V ostatných prípadoch išlo o menej závažné porušenia, ktoré colníci riešili na mieste alebo postúpili na ďalšie konanie príslušnému útvaru. Colníci pri fyzických kontrolách v prevádzkach kontrolujú najmä to, či bola prijatá hotovostná platba riadne zaregistrovaná v ERP, rovnako ako či bol vydaný pokladničný doklad. Od 01.07.2019 nastanú v tejto oblasti zmeny. Začne platiť systém eKasa, teda online napojenie všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Z ERP sa stanú online registračné pokladnice. Viac informácií o systéme eKasa nájdete na portáli finančnej správy.

Zdroj: Colný úrad Trenčín, foto: pixabay.com