KORONAVÍRUS: Praktické informácie pre seniorov

69

Seniori sú najviac ohrození nákazou koronavírusom.

Základné odporúčania pre seniorov:

 • zostaňte doma a v čo najmenšej miere vychádzajte z domu alebo bytu,
 • ak von ísť musíte, noste ochranné rúško, prípadne šatku či šál, ktorá Vám zakryje nos a ústa, noste ochranné rukavice,
 • poproste susedov alebo známych, aby Vám nakúpili, ak to nie je možné, obráťte sa na miestny úrad a poproste o sprostredkovanie nákupu, ktorý Vám prinesú priamo domov,
 • ak sa vyberiete na nákup sami, vezmite si ochranné rúško, rukavice a dezinfekčný prostriedok na ruky,
 • choďte do obchodu v čase, keď tam nie je veľa ľudí, dopredu si pripravte nákupný zoznam, aby ste v obchode strávili čo najmenej času,
 • dajte si na ruky rukavice a počas nákupu sa čo najmenej dotýkajte predmetov,
 • na zaplatenie nákupov použite radšej platobnú kartu ako hotovosť,
 • necestujte, ak to nie je nevyhnutné,
 • ak cestujete mestskou dopravou či vlakom, noste ochranné rúško a rukavice a čo najmenej sa dotýkajte plôch v týchto prostriedkoch,
 • po návrate domov si dôkladne umyte ruky teplou vodou a mydlom a dodržiavajte zásady osobnej hygieny,
 • vyhýbajte sa kontaktu s ostatnými, nenavštevujte svojich príbuzných a známych, kontaktujte ich radšej telefonicky,
 • uistite sa, že máte dostatočnú zásobu liekov, ktoré pravidelne užívate. Ak nemáte, zavolajte svojmu lekárovi, aby vám vystavil elektronický recept, lieky si potom vyberte v najbližšej lekárni.

Preventívne opatrenia účinné voči kvapôčkovým nákazám:

 • umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej 40 sekúnd,
 • ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,
 • vyhýbajte sa oblastiam s vysokou koncentráciou ľudí,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov, niekoľkokrát denne nárazovo vetrajte,
 • dezinfikujte najmä kľučky na dverách dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu,
 • choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na nákupných vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate.
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Ruky si umývajte:

 • po každom návrate z vonkajšieho prostredia,
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk,
 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,
 • pred, počas a po príprave jedla,
 • pred konzumáciou jedla,
 • po každom použití toalety,
 • pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky,
 • po manipulácii so zvieratami a ich krmivom,
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára.

Pravidlá ako si správne umývať ruky:

 • každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd,
 • navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla,
 • ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne,
 • trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani,
 • nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne,
 • ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne,
 • ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom.

Umývanie rúk s alkoholovým dezinfekčným prostriedkom:

 • naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk,
 • preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne,
 • trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne,
 • uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň,
 • krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne,
 • spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne,
 • keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR
Foto: pixabay